Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Stavilar la portile Moldovei in anii 1916 - 1917


Stavilar la portile Moldovei in anii 1916 - 1917


18,90 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00

 

Despre Primul Război Mondial s-a scris şi cu siguranţă se va scrie mult timp de acum încolo. În momentul de faţă, în bibliotecile naţionale şi internaţionale există zeci de mii lucrări consacrate conflagraţiei de la începutul secolului al XX-lea. În ţara noastră, cercetările privind participarea României la acest război sunt numeroase, lângă istorici aliniindu-se şi militari, oameni politici, medici, profesori, învăţători. Toţi aceştia au abordat problema participării românilor la Primul Război Mondial din diverse perspective şi au elaborat lucrări cu diferite puncte de vedere privind modalitatea realizării idealului naţional al românilor, presiunile exercitate de marile puteri pentru angrenarea României într-una din taberele aflate în conflict, îndelungatele şi dificilele negocieri politico-diplomatice duse de Guvernul Brătianu cu ţările Antantei, finalizate cu celebrele convenţii semnate la 4/17 august 1916 prin care aliaţii garantau alipirea la România a teritoriilor româneşti din Austro-Ungaria, evenimentele militare şi politice s-au derulat până la capitularea Puterilor Centrale. În acest sens au fost editate opere cu caracter monografic sau sub formă de sinteze, studii critice, memorialistică, jurnale de război, materiale de presă, etc.

Bacăul a avut un rol important, din punct de vedere strategic, militar şi mai ales economic, în marea conflagraţie mondială de la începutul secolului al XX-lea. Locul său în contextul participării României la Primul Război Mondial a fost remarcat în mai toate lucrările de specialitate care au analizat perioada respectivă. Cu precădere s-a făcut referire la acest judeţ în 1916, când a avut loc ofensiva românească peste graniţa Transilvaniei, după momentul refugiului şi mutarea guvernului la Iaşi, în timpul rezistenţei româneşti din vara anului 1917. Amintim aici lucrarea Istoria războiului pentru întregirea neamului a lui Constantin Kiriţescu, dar şi lucrările „România în primul război mondial”, publicată de un corp de ofiţeri din cadrul Marelui Stat Major, „Armata română în campaniile din anii 1916-1917” publicaţie semnată de Ion Cupşa.

Dintre istoricii români de mare prestigiu trebuie menţionat Nicolae Iorga, care a tratat problema războiului dus de România în anii 1916 – 1917 într-un capitol special în cadrul Istoriei României, volumul X, dar şi în lucrările sale de memorialistică. După 1989 au apărut şi alte lucrări, mai ales importante pagini de memorialistică, în care se fac referiri la judeţul Bacău în perioada menţionată. În acest sens, deosebit de importante pentru studiul nostru au fost amintirile lui I. Gh. Duca, C. Argetoianu, jurnalul reginei Maria şi al generalului Alexandru Averescu.

Cu toate acestea, multe din documentele aflate în fondurile de arhivă din acest judeţ nu au fost publicate, iar unele au rămas neatinse de istorici ori alţi cercetători. După ştiinţa noastră am constatat că au fost analizate din variate unghiuri de vedere mai ales bătăliile purtate pe teritoriul judeţului Bacău. De asemenea s-a amintit sporadic şi rolul economic pe care acest judeţ l-a avut în perioada 1914-1918.

De aceea, în lucrarea de faţă, ne-am propus ca, ţinând cont de materialul arhivistic existent la Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, dar şi de documentele şi paginile de memorialistică ce fac referire la judeţul Bacău, în perioada Primului Război Mondial, să înfăţişăm un tablou succint, dar complex şi pertinent al aportului băcăuanilor la opera de unificare naţională, în contextul conjunctural al primei conflagraţii mondiale, să relevăm diferite aspecte tratate tangenţial sau chiar omise până acum, să introducem în circuitul ştiinţific documente inedite, să punem în valoare texte din memorialistica şi presa vremii din zona Bacăului, să scoatem în evidenţă acţiunile întreprinse la nivel local pentru a se depăşi greutăţile inerente unui război.

Evenimentele politico-militare ale Primului Război Mondial au marcat din plin societatea românească, prin distrugerile provocate, prin realizarea unităţii naţionale, iar apoi prin reformele agrară şi electorală. Judeţul Bacău a fost şi el implicat, direct sau indirect în aceste acţiuni.

Studiul are drept perioadă de referinţă anii 1914 – 1917, când statul român s-a aflat în neutralitate (1914 – 1916), iar apoi s-a aliat cu ţările Antantei împotriva Puterilor Centrale (1916 – 1918). La baza focalizării noastre pe perioada 1914 – 1917 au stat mai multe considerente. În primul rând, această perioadă din Primul Război Mondial a fost una de maximă intensitate din punct de vedere militar, social şi naţional. Apoi a intervenit şi dorinţa de a completa, aprofunda şi sistematiza, cu ajutorul documentelor de arhivă datele tangenţiale, generale sau particulare despre judeţul Bacău.

Dacă e să facem referire la noutatea ştiinţifică, studiul nostru reprezintă o cercetare pluridirecţională a rolului judeţului Bacău în prima conflagraţie mondială, temă abordată până în prezent fie în cadrul unor lucrări cu o tematică mai generală, fie parţial, în episoade şi momente strict determinate de perioada în cauză. Lucrarea are la bază cercetarea documentelor oficiale emise de autorităţile băcăuane şi centrale în perioada de referinţă, cercetarea presei şi a manuscriselor păstrate în cadrul Direcţiei Judeţeane Bacău a Arhivelor Naţionale. În munca de documentare, atenţia a fost îndreptată spre fondurile arhivistice din Bacău, care puteau să ofere informaţii importante, precum: Fondul Prefecturii, Fondul Primăriei Bacău, Fondul Primăriei Oneşti, Fondul Primăriei Târgu Ocna, Fondul Primăriei Comăneşti, Fondul Fabricii „Letea”, Fondul Inspectoratului Şcolar, Fondul Colegiului „Ferdinand I”, Fondul Serviciului Sanitar, Fondul Direcţiei Silvice, Fondul Fabricii de Postav Buhuşi, Colecţia Manuscrise, presa locală etc. După studierea acestor materiale am descoperit documente valoroase, prin a căror utilizare se poate aduce o contribuţie însemnată la completarea informaţiilor despre Primul Război Mondial. Un loc aparte îl ocupă, în demersul nostru, două manuscrise aflate în arhiva judeţeană. Unul aparţine maiorului Nicolae Irimia, denumit sugestiv Oneştiul în timpul Primului Război Mondial, iar cel de-al doilea manuscris aparţine lui Constantin Popescu, un om simplu, care a trăit ororile războiului şi care a ţinut să-şi imortalizeze amintirile într-un jurnal.

În urma realizării studiului, sub raportul documentării şi al redactării s-au conturat câteva semnificaţii ale valorii acestuia. În primul rând conţine un material factologic important şi documentat, care poate fi utilizat în scopuri educative, didactice, instructive. Pe de altă parte conţinutul lucrării poate constitui o sursă de informare pentru elaborarea şi completarea altor lucrări de specialitate consacrate Primului Război Mondial.

În chestiunea tratată de noi este abordată situaţia armatei române, dar şi pregătirea ei pentru intrarea în război. În momentul izbucnirii Primului Război Mondial, armata era slab înarmată, fără tactică militară, cu armament depăşit şi fără echipament corespunzător. La nivel local, o mare problemă pentru autorităţi a fost asigurarea cu produse alimentare a trupelor cantonate în judeţşi strângerea de îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie şi alte bunuri necesare soldaţilor aflaţi pe front. Ultimul subiect abordat este legat de rezistenţa românească la Oituz, Târgu Ocna, Slănic Moldova, Pralea şi Caşin, acolo unde s-au dus lupte crâncene din 1916, până în a doua jumătate a anului 1917. Acest subiect a fost cel mai des abordat în istoriografia românească, motiv pentru care elementele de noutate sunt foarte puţine.

Considerăm că prin documentele inedite puse în circuitul cercetării istorice, prin reconstituirea climatului militar, social şi economic din judeţul Bacău, în anii 1914 – 1917, prin creionarea unor mentalităţi, pe baza studierii documentelor de arhivă, a presei şi a manuscriselor ne adresăm în primul rând specialiştilor. Fără a avea pretenţia că am epuizat toată informaţia utilă şi semnificativă despre evoluţia Bacăului în perioada 1914 – 1917, lucrarea de faţă încearcă redescoperirea unor realităţi istorice din trecutul acestui judeţ.

Autorul

 

30 alte produse in aceeasi categorie:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte