Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Bacau. Palimpseste urbane


Bacau. Palimpseste urbane


0,00 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00
  • Autor(i): Serban Lucian
  • An aparitie: 2013
  • ISBN: 978-606-583-416-3
  • Pagini: 196

                                       

PREFAŢĂ

 

În calitate de cercetător în domeniul geografiei urbane, ne-am confruntat uneori cu păreri aprig argumentate conform cărora Bacăul ar fi o aşezare urbană ştearsă, anostă, un exemplu clar de oraş comunist uniformizat şi depersonalizat. Adevărul este că uneori ne lipsesc argumentele contra, iar această imagine pare într-adevăr a domina realitatea băcăuană postcomunistă. Fizionomia aşezării trădează faptul că în istoria sa au existat rupturi iremediabile, că transformările au mers uneori în sensul ştergerii unor elemente identitare. Cu atât mai valoroase devin unele gesturi recuperatoare, ca acela de faţă, capabile să transfigureze şi să suprapună, cu tuşe mai groase sau mai subţiri, realităţi uitate ale unui „timp pierdut”, timp în a cărui căutare, ca băcăuani, avem datoria de a fi…

Ghidul nostru în acest excurs este Lucian Şerban, un om şi un geograf cu o sensibilitate deosebită şi extrem de ataşat de aceste meleaguri. Îndeplinindu-şi cu scrupulozitate rolul, autorul antologiei a ales judicios textele, valorificând surse diverse şi a comentat succint şi pertinent fragmentele propuse, care reuşesc să surprindă simultan eternul şi repetabilul din ceea ce am putea numi spiritul locului băcăuan.

Lucrarea este organizată, cronologic, în trei părţi aparent dezechilibrate ca volum, dar care reuşesc să devină în mod fericit complementare. Cea mai consistentă se referă la sfărşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Acribia şi obiectivitatea «de dicţionar» a discursului Ortensiei Racoviţă sunt firesc completate de parfumul local autentic al unui «cronicar» implicat activ în viaţa comunităţii băcăuane (Costache Radu). În total contrast, textul marelui istoric Nicolae Iorga pare patimaş şi vindicativ prin obsesia antisemită, dar surprinde, printre rânduri, şi trăsături autentice şi pitoreşti ale aşezării negustoreşti. Acelaşi polifonism, cu texte mai mici, dar la fel de relevante, surprind interbelicul băcăuan şi, în manieră implicită, perioada de început a regimului comunist. În toate, amănuntul semnificativ, informaţia istorică, imaginea de detaliu recreează poezia locului, în tonuri de gri suprapuse.

Citind, ne împăcăm cu ideea că Bacăul nu a fost niciodată un târg impozant, nici un model de urbanism şi nici un cadru social armonios. De altfel, un merit incontestabil al volumului este continua impresie de autenticitate,  de lipsă a idealizarii falsificatoare: Costache Radu aminteşte de nepăsarea orăşenilor şi necurăţenia oraşului, în Almanahul din 1931, se precizează că în Negel se aruncă gunoaie, Paul Anghel vorbeşte despre combinaţia de sărăcie, bădărănie şi indolenţă de pe străzile negustoreşti băcăuane, iar Nicolae Iorga este oripilat de mizeria materială şi umană a târgului. Am putea crede că doar impulsul exterior şi îndrumarea” continuă de sus” sunt precondiţii pentru o dezvoltare viabilă şi durabilă. Bacăul pare a avea şi acum nevoie de «fanaragii» - gărzi de noapte descrise de către Costache Radu - şi de către vocile lor puternice strigând: Te văd…Te văd…”.

În cea mai mare parte a excursului, tonul acestei cărţi este optimist-circumspect. Bacăul nu trebuie să piardă firul subţire ce racordează valorile trecutului său de perspectivele metropolei de mâine” – aceasta e modalitatea în care autorul antologiei îşi motivează implicit demersul. Este cât se poate de adevărat: pentru a deveni un actor viabil între oraşele mari ale României şi pentru a coagula o arie de influenţă (metropolitană) în mod sustenabil, oraşul trebuie să-şi promoveze identitatea, iar acest fapt nu se poate face decât prin raportarea la propriul trecut, sursă de repere durabile. Buldozerele comuniste au reuşit să clatine serios  patrimoniul cultural şi personalitatea de târg dezordonat, dar liber a Bacăului, însă nu i-au putut şterge amintirile şi zestrea de lucrări literare, istorice sau geografice, care rămân, în mod salvator, piloni nevăzuţi şi, adesea, necunoscuţi celor mai mulţi dintre noi.

 

                                 Cercetător ştiinţific dr. Alexandru Bănică,

Academia Română - Filiala Iaşi


BACĂUL PALIMPSESTELOR URBANE

 

            Melanj original de elemente fizice şi antropice, cu fizionomie proprie, capabilă de multiple transformări prin tangajul dintre creativitatea dată de localizarea, specificul sitului şi planificarea oferită de societatea umană, oraşul este impregnat de istorie, purtând marca unei evoluţii urbanistice proprii. O evoluţie care, după caz, permite o bună vizibilitate a tuturor elementelor structurii urbane sau, dimpotrivă, doar o palidă licărire. Bacăul s-ar încadra în cea de a doua categorie, pe care am putea-o asimila termenului de palimpsest. Imaginea actuală a oraşului este rezultatul covâşitor al intervenţiilor din perioada comunistă, când deciziile brutale şi uneori neconforme chiar cu factorii urbigeni au condus la o schimbare radicală a înfăţişării sale. Noile „înscrisuri” au devenit omniprezente prin înlocuiri impulsive şi mult mai rar prin dislocări, suprapuneri sau juxtapuneri de spaţii arhitecturale, intensitatea fenomenului diferenţiind negativ Bacăul de alte centre urbane mari ale ţării. Urmele perioadelor anterioare sunt astăzi cu greu vizibile, semnificaţiile lor originale încep să scape citadinului din societatea cinematică a acestui secol, cu atât mai mult cu cât recursul la propriul trecut, la identitate, la moştenirea cultural - istorică pare a fi tributar spiritului carpe diem şi a paradigmei consumismului din originala noastră economie de piaţă.

            Antologia Bacău: palimpseste urbane îşi propune să aducă în atenţia cititorului câteva puncte focale ale devenirii urbei de pe cursul inferior al Bistriţei, în perioada modernă şi contemporană. Ne-au stat alături în acest demers câţiva iluştri contemporani cu vremurile unor transformări de amploare, în care Bacăul se reconfigura din temelii. Pagini puţin cunoscute marelui public, eterogene structural, dar care încheagă imaginea fragilă a Bacăului de altădată. Paseismul nu îşi găseşte locul, dovadă fiind pasajele critice care oglindesc o realitate nefardată a târgului şi, ulterior, a oraşului. Considerăm oportun să reamintim că Bacăul are o istorie proprie, cu destule elemente de interes care aşteaptă în continuare să fie receptate, analizate, asimilate, promovate. Identitatea oraşului nu se rezumă la arhitecturile prezentului. Sufletul lui stă cuibărit în urzeala trăirilor, în memoria locurilor, putând oferi spaţiului băcăuan consistenţă şi coerenţă.

            În al doilea rând, lucrarea îşi propune şi evidenţierea valenţelor didactice ale trecutului. Selecţiile propuse se doresc a fi un instrument util tinerei generaţii, pentru care, nu rareori, oraşul natal îşi ascunde vârsta sub imperiul consumării prezentului. Volumul de faţă poate fi în acest fel un bun prilej pentru noi explorări ale urbanului, pentru formarea unor noi afectivităţi şi motivaţii faţă de locurile natale. Exemplele oferite de trecutul recent al Bacăului, contradictorii prin desfăşurare şi finalitate, au doar la prima vedere un aer vetust. Paradoxal, putem găsi însă similitudini frapante cu realităţile actuale, ceea ce ar putea ajuta, măcar pentru viitor, la eliminarea unor şabloane prestabilite, asimilate prin curriculumul unei educaţii formale sau nonformale.

            Nu în ultimul rând, prin conectarea la timpul prezent, acest proiect poate fi privit şi ca o provocare atipică adusă zilelor noastre: o alternativă mai puţin comodă la Google Street View, în care vizualizarea locurilor băcăuane să fie făcută nu prin intermediul cursorului mouse-ului, ci cu ajutorul experienţelor trăite de înaintaşi. Un time-lapse incomplet, heterotop, care să ne dezvăluie frânturi relevante din spiritul locului, din memoria experienţelor devenirii citadine băcăuane. Şi astfel să ne metamorfozăm, fie şi pentru scurt timp, într-un virtual flaneur baudelairian, care să experimenteze oraşul, să-i descifreze codurile urbane şi să-i întrevadă istoria viitorului în prelingerile palimpsestelor sale, având în minte cuvintele atât de actuale ale lui George Cantacuzino (1932): „Oraşele poartă însemnate pe ele, în ele, toate virtuţile şi toate păcatele celor care le-au zidit.”

Lucian Şerban

[1] Palimpsest – pergament sau papirus de pe care s-a şters sau s-a ras scrierea iniţială pentru a se putea utiliza din nou şi pe care se mai văd urmele vechiului text (Dicţionar explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 742).30 alte produse in aceeasi categorie:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte