Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Plante medicinale spontane din judetul Bacau


Plante medicinale spontane din judetul Bacau


47,25 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00
  • Autor(i): Temelie Mihaela
  • An aparitie: 2012
  • ISBN: 978-606-583-
  • Pagini: 332

În judeţul Bacău sunt vechi tradiţii pentru studiul şi cercetarea florei şi vegetaţiei. Astfel este cunoscută contribuţia lui Szabo (1841) la identificarea speciilor de plante superioare asociate la fitocenoze diferite, multe dintre specii şi chiar fitocenoze găsindu-se aproape numai pe acest teritoriu.

            Primele menţiuni fitocenologice din judeţul Bacău sunt publicate de Trăian Săvulescu (1937) asupra vegetaţiei halofite de la confluenţa Slănicului cu Trotuşul.

            În anul 1976 Dumitru Mititelu şi Neculai Barabaş publică „Flora şi vegetaţia judeţului Bacău”. Mai menţionăm că aceiaşi autori, între 1970 – 1976, editează un ierbar cu flora existentă a judeţului Bacău, în care sunt semnalate numeroase asociaţii vegetale şi localizările lor.

            În judeţul Bacău s-au efectuat studii atât asupra grupelor de plante inferioare (alge, licheni, briofite), cât şi asupra grupelor de plante superioare.

            Cercetările floristice sunt mult mai numeroase şi însumează peste 200 de titluri publicate şi care se referă la flora judeţului Bacău.

 

 

2. Importanţa studiului

florei medicinale din judeţul Bacău

 

            Practica utilizării plantelor medicinale în scopuri terapeutice a reintrat în actualitate din mai multe motive: lipsa efectelor secundare, costul redus al preparatelor fitoterapeutice.

            Deşi inventarul plantelor medicinale din ţara noastră este, în general, de mult realizat, iar speciile cunoscute şi, chiar, cartate, elaborarea acestei lucrări are la bază anumite considerente de ordin teoretic şi practic:

-          în primul rând, să pună la îndemână celor interesaţi un conspect cu specii de plante medicinale care cresc spontan în judeţul Bacău;

-          să fie un instrument practic pentru cercetarea naturii, pentru recunoaşterea şi utilizarea plantelor medicinale în practică, avându-se în vedere că flora din judeţul Bacău este bogat reprezentată în plante medicinale, dar nu sunt suficient de bine cunoscute şi valorificate;

-          să scoată în evidenţă acele plante medicinale care au fost şi sunt utilizate în medicina populară şi, mai ales, pentru promovarea acestei ramuri străvechi a ştiinţelor medicale, care este fitoterapia;

-          să conducă la valorificarea raţională a plantelor medicinale, pe baza cunoaşterii biologiei speciei, a substratului, la identificarea de noi specii de plante medicinale şi de noi reţete a acestora cu concursul locuitorilor, la protejarea unor plante medicinale mai frecvent solicitate;

-          să stimuleze interesul cetăţenilor pentru studiul şi valorificarea unor resurse locale, printre care şi a celor medicinale.

            Prin această carte se aduc contribuţii, care să conducă la intensificarea cercetărilor privind „farmacia verde” din această zonă a Moldovei, cu care natura a fost deosebit de darnică.

            Pentru realizarea acestei lucrări s-au făcut o serie de investigaţii în rândul locuitorilor pentru a găsi persoane, care au cunoştinţe despre plantele medicinale şi modul lor de folosire pentru uzul casnic în ameliorarea şi tratarea diferitelor afecţiuni, iar datele culese au fost comparate cu literatura de specialitate şi, ceea ce s-a găsit mai valoros şi eficient, a fost adunat în vederea evidenţierii în această carte.

30 alte produse in aceeasi categorie: