Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Managementul motivational in sistemul educational


Managementul motivational in sistemul educational


18,90 lei cu TVA

Disponibilitate: Acest produs nu mai este în stoc

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00
  • Autor(i): Benchea Claudia
  • An aparitie: 2014
  • ISBN: 978-606-583-510-8
  • Pagini: 113Preocupările privind conducerea activității umane au apărut odată cu primele forme de organizare socială și s-au amplificat pe măsura progresului material și spiritual al omenirii. Deși unele elemente și percepte ale managementului apar încă din antichitate, cristalizarea lor științifică este relatv recentă, dacă privim formarea științei managementului din perspectivă istorică.

Obiectivul lucrării de faţă îl reprezintă abordarea rolului mangementului motivațional în sistemul educaţional din România, din perspectiva profesorului privit ca maneger al actului didactic. Rolurile sale manageriale rezultă din considerarea procesului de învăţământ ca proces managerial, din necesitatea respectării democratizării acţiunilor, a afirmării participării, a descentralizării, a reevaluării relaţiilor de comunicare şi cooperare, a coordonării rezolvării sarcinilor, a planificării şi organizării acţiunilor şi resurselor, a evaluării şi reglării realizării directivelor.

Într-o lume în schimbare caracterizată prin criza acută a resurselor, se impune ca necesitate regândirea resursei umane, singura care este practic nelimitată şi regenerabilă în timp.Motivarea resurselor umane a devenit o preocupare continuă a managerilor din orice domeniu de activitate, iar sistemul de învăţământ preuniversitar de stat nu face excepţie. Studii numeroase dovedesc această tendinţă, motivaţia şi satisfacţia angajaţilor sunt determinantele performanţei.

Strategiile de personal, politicile şi planurile privind capitalul de resurse umane al instituţiei şcolare reprezintă o problemă complexă care impune intervenţii la nivelul managerului educaţional deoarece procesul de reformă este în strânsă conexiune cu schimbările din alte domenii socio-economice la nivel de ţară şi la nivel internaţional.

Prin urmare, cunoaşterea particularităţilor resurselor umane, permite o mai bună înţelegere a mecanismelor armonizării climatului social din instituţii. Achiziţiile deordinteoretic contribuie la creşterea gradului de înţelegere a mecanismelor de motivare a angajaţilor, oferind soluţii viabile managerului în obţinerea de performanţe din partea personalului didactic, concretizate în rezultate ale elevilor atât în plan educativ-instructiv, cât şi extracurricular. Motivarea presupune pe de-o parte cunoaşterea nevoilor şi aspiraţiilor, iar pe de altă parte, inventarea de noi metode şi strategii de motivare. Elaborarea unei imagini sintetice asupra motivaţiei şi satisfacţiei în muncă nu este posibilă fără depăşirea viziunii pur psihologice asupra structurilor motivaţionale.

Scopul lucrării nu constă în construirea unui profil de competenţe pe care profesiunea le implică, ci identificarea elementelor motivatoare prin care să se obţină retenţia în sistem.

Pentru managerul unei instituţii şcolare, a gestiona motivaţia înseamnă a obţine din partea personalului din subordine o angajare cât mai mare în activitatea de predare – învăţare – evaluare pe care o desfăşoară. Pentru un cadru didactic, a fi motivat înseamnă a putea transpune în practică proiecte ce corespund aspiraţiilor sale şi a atinge un înalt nivel de satisfacţie.

Arta gestionării motivaţiei constă în găsirea unui numitor comun între aspiraţiile cadrului didactic şi proiectul instituţiei de învăţământ şi, înainte de orice, în crearea unor condiţii de muncă şi a unui mediu care favorizează manifestarea comportamentelor creatoare.

 

 


30 alte produse in aceeasi categorie:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte

PROMOTII

Toate promotiile