Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Elemente de pedagogie si psihologie pentru examenele de titularizare si definitivare invatatori/profesori


Elemente de pedagogie si  psihologie pentru examenele de titularizare si definitivare invatatori/profesori pentru invatamantul primar


0,00 lei cu TVA

Disponibilitate: Acest produs nu mai este în stoc

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00
  • Autor(i): Ene Denisa
  • An aparitie: 2016
  • ISBN: 978-606-583-620-4
  • Pagini: 114

 

Cuvânt înainte

 

Aşa cum este precizat şi în programele de examen, cadrul didactic trebuie să dea dovadă de formarea anumitor competenţe, printre care şi cele psihopedagogice.

 

A. COMPETENŢE PSIHOPEDAGOGICE

1.      de a utiliza adecvat conceptele de bază ale disciplinelor psihopedagogice;

2.      de a aplica în situaţii educaţionale concrete conţinutul ştiinţelor educaţiei/psihologiei şcolarului mic;

3.      de a realiza conexiuni între achiziţiile dobândite prin studiul disciplinelor psihopedagogice şi domeniile de specialitate;

4.      de a opera cu conceptele specifice ştiinţelor psihopedagogice pentru explicarea, interpretarea şi argumentarea  unor fapte, evenimente, procese educaţionale.

 

A.1.                      COMPETENŢE SPECIFICE ÎNVĂŢĂTORULUI/ INSTITUTORULUI / PROFESORULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR: (Programa de concurs pentru ocuparea posturilor de învăţător / institutor / profesor pentru învăţământul primar - Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010)

a)       Competenţe de comunicare şi relaţionare;

b)      Competenţe metodologice;

c)       Competenţe de evaluare şi autoevaluare a activităţii didactice: adecvate de evaluare / autoevaluare individuală / de grup, precum şi a strategiilor de interevaluare;

d)      Competenţe psiho-sociale;

e)      Competenţe tehnice şi tehnologice;

f)       Competenţe de management al carierei.

 

A.2.          ALTE COMPETENŢE SPECIFICE: (Programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ, 11.2015)

1.1.      descrierea şi explicarea corectă a ideilor, proceselor şi fenomenelor educaţionale;

1.2.      utilizarea adecvată a cunoştinţelor de pedagogie şcolară şi a elementelor de psihologie a educaţiei, în contexte variate;

2.1.      exemplificarea conceptelor, prin proiectarea conţinuturilor instructiv-educative, în acord cu prevederile metodice şi curriculare în vigoare, dar şi cu particularităţile psiho - individuale şi de vârstă ale şcolarului mic;

2.2.      manifestarea unei conduite metodologice flexibile şi inovative pe plan profesional;

3.1.         realizarea şi valorificarea corelaţiilor intra- şi interdisciplinare, în vederea optimizării procesului de educaţie;

3.2.      utilizarea strategiilor adecvate de evaluare/autoevaluare individuală şi de grup, precum și a strategiilor de interevaluare, care să valorifice influenţele educative pozitive;

4.1.         planificarea conţinuturilor psihopedagogice, prin valorificarea strategiilor optime în vederea formării deprinderilor practice la şcolarul mic;

4.2.      interpretarea provocărilor specifice şcolii contemporane şi reformei învăţământului românesc.

 


Candidatul prezent la examen, va trebui, pe scurt, să ştie următoarele lucruri:

*               Să cunoască noţiunile psihopedagogice, să le selecteze corespunzător cerinţelor date, făcând conexiuni între acestea;

*               Să aplice aceste cunoştinţe în practică, justificând totodată diverse fapte, procese etc. prin referire la activitatea de la clasă.

 

Astfel, cartea este împărţită în două secţiuni:

¯  prima parte, ce cuprinde o introducere comună tuturor temelor din programele de definitivat şi titularizare-învăţători, secţiunea de PEDAGOGIE ŞCOLARĂ ŞI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A EDUCAŢIEI, introducere ce are în centru termenul de curriculum şi particularităţile şcolarului mic.

 În rezolvarea oricărui subiect de psihopedagogie, se poate pleca de la termenul de curriculum, deoarece acesta reprezintă tot parcursul şcolar al elevului, dar în acelaşi timp reprezintă şi totalitatea documentelor, experienţelor, proceselor etc. regăsite în orice demers educaţional.

De asemenea, pentru a înţelege aplicabilitatea noţiunilor pedagogice, este necesară cunoaşterea particularităţilor de vârstă ale copiilor, în cazul de faţă, ale şcolarului mic.

¯  a doua parte, ce cuprinde definiţia / prezentarea teoretică a fiecărei teme din programele de examen, secţiunea de PEDAGOGIE ŞCOLARĂ ŞI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A EDUCAŢIEI.

Aşadar, în cadrul abordării subiectelor, putem menţiona câteva caracteristici despre curriculum, câteva particularităţi specifice nivelului de vârstă şi prezentarea subiectului teoretic, făcându corelaţie în permanenţă între tema propusă la examen, curriculum şi şcolarul mic.

Totodată, cunoscând modificările dezvoltării cognitive ale elevilor, vom putea justifica alegerea unor metode, mijloace, procedee adecvate nivelului de vârstă, vom putea argumenta fiecare noţiune în parte, transpunând teoria studiată în practica efectivă de la clasă, dar şi invers - ne putem ajuta de experienţa de la clasă în rezolvarea subiectului, dovedind în acest mod tactul pedagogic de care fiecare cadru didactic trebuie să dea dovadă.

 

Profesor grad didactic definitivat - Denisa Ene

 

CUPRINS 

Cuvânt înainte

I. Introducerea comună oricărei teme din programe

II. Prezentarea teoretică a fiecărei teme din programe

 

1.. Finalităţile educaţiei. Ideal, scopuri, obiective

2. Procesul de învăţământ - sistem şi funcţionalitate

3. Învăţarea şcolară. Orientări contemporane în teoria şi practica învăţării la şcolarul mic 

4. Predarea. Orientări contemporane în teoria şi practica predării     

5. Instruirea. Teorie, metodologie, tehnologie

6. Evaluarea în procesul de învăţământ 

7.. Probleme teoretice şi practice ale curriculumului. Reforma curriculumului în învăţământul românesc

8.. Proiectarea pedagogică a activităţilor de instruire

9.. Relaţii şi interacţiuni educaţionale. Abordarea psihosocială a educaţiei şcolare. Managementul clasei de elevi 

Bibliografie

 

*pentru comenzi: 

      gheorghedenisa90@yahoo.com

30 alte produse in aceeasi categorie:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte