Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Jocul didactic matematic de la gradinita la scoala


Jocul didactic matematic de la gradinita la scoala


14,45 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00
  • Autor(i): Burca Anisoara
  • An aparitie: 2012
  • ISBN: 978-606-93020-7-1
  • Pagini: 55

În ierarhia metodelor active folosite atât în învaţământul preşcolar cât şi în cel primar, jocul didactic îşi găseşte locul cu maximă eficienţă, el fiind o punte de legătură între joc-ca tip de activitate dominantă în grădiniţă şi activitatea specifică şcolii-învăţătura. Având în vedere importanţa deosebită ce se acordă predării matematicii în ţara noastră, am avut o preocupare permanentă pentru adaptarea conţinuturilor jocurilor didactice matematice la vârsta elevilor, la posibilităţile lor, la nivelul de cunoştinţe şi deprinderi de care ei dispun.

          Jocul didactic este o activitate de învăţare al cărei efort, datorită atractivităţii, elevii nu îl simt, ci dimpotrivă, îl doresc. El poate fi folosit atât ca metodă de predare-învăţare, dar mai ales ca mijloc util de consolidare şi aplicare a cunoştinţelor însuşite.

          Având în vedere coborârea vârstei de şcolarizare, jocul didactic trebuie folosit oră de oră, mai ales la cls. I şi a II a, el acţionând favorabil şi asupra elevilor care întâmpină greutăţi în însuşirea cunoştinţelor.

         Urmărind cu precădere dezvoltarea gândirii, a inteligenţei, a spiritului de observaţie, exersând operaţiile de analiză, sinteză, comparaţie, generalizare, jocul didactic matematic constituie o bază reală pentru înţelegerea conceptelor matematice.Jocul didactic matematic oferă preşcolarilor numeroase şi variate ocazii de depăşire a stadiului de concret şi face mai uşoară şi plăcută „urcarea” către general şi abstract!

         În timpul jocului copiii dovedesc iniţiativă şi inventivitate, jocul le permite mai multă independenţă şi libertate de acţiune.De asemeni, în timpul jocului didactic se stabilesc relaţii între copii, urmărindu-se instaurarea unui climat favorabil conlucrării fructuoase între copii în vederea rezolvării cu succes a sarcinilor de joc, crearea unei tonalităţi afective pozitive de înţelegere şi exigenţă în respectarea regulilor şi stimularea dorinţei copiilor de a-şi aduce propria contribuţie la reuşita jocului.

 

30 alte produse in aceeasi categorie:

Clientii care au cumparat acest produs au mai cumparat si: