Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Proiectarea continuturilor la clasa pregatitoare. Partea I


Proiectarea continuturilor la clasa pregatitoare. Partea I


28,35 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00

  Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu : Planul - cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale –clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr 3654 din 29.03.2012, Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, aprobată prin ordin al ministrului nr.3656/29.03.2012

    Curriculum-ul pentru învăţământul primar, specific clasei pregătitoare, prin abordareasa integrată, reprezintă o noutate în învăţământul românesc, respectă principiul continuităţiiîntre nivelurile sistemului de învăţământ şi promovează învăţarea în rezonanţă cu profilulpsihopedagogic şi fizic al şcolarului mic.În clasa pregătitoare copilul învaţă, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi estenecesar pentru dezvoltarea armonioasă la această etapă şi pentru a face faţă cu succescerinţelor şcolare. La acest nivel de vârstă, abordarea trebuie să se bazeze pe cunoaştereasincretică, integrată, globală. Învăţătorul urmăreşte sistematic realizarea de conexiuni întretoate disciplinele prevăzute în schema orară, creând contexte semnificative de învăţare pentruviaţa reală.Programa fiecărei discipline oferă un parcurs curricular coerent, racordat la nevoile şipreocupările şcolarilor mici şi la nivel începător de achiziţie, în concordanţă cu profilul deformare specific ciclului achiziţiilor fundamentale. Se vizează atingerea competenţelorgenerale, respectiv a celor specifice.Competenţele specifice sunt ale clasei pregătitoare, dar constituie în acelaşi timp şietape în formarea competenţelor generale prevăzute pentru ciclul curricular al achiziţiilorfundamentale.Ghidul nostru se doreşte a fi util actualilor, dar şi viitorilor învăţători.Lucrarea prezintă aspecte concrete de proiectare didactică la clasa pregătitoare: scheme orare, modele de orar, planificări calendaristice, planificări secvenţiale pe unităţi de învăţare, abordate integrat.Unitatea de învăţare stimulează abordarea tematică a conţinuturilor învăţării, este ostructură didactică şi flexibilă, coerentă în raport cu competenţele specifice. Pentru a dasemnificaţie universului şcolar, abordarea cea mai potrivită este cea organizată pe temefamiliare, care au sens pentru copil. Anotimpurile, lumea animalelor, a poveştilor, a jucăriilor,familia sunt elemente relevante pentru contexte semnificative de învăţare la această vârstă.Conţinuturile aparţin fiecărei discipline şi vizează dezvoltarea competenţelor specificeacesteia, prin utilizarea diferitelor activităţi de învăţare.

Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de activităţi de învăţare. Pentrurealizarea competenţelor specifice, sunt propuse diferite tipuri de activităţi de învăţare, carevalorifică experienţa concretă a elevului şi pot fi integrate strategiilor didactice adecvate unorcontexte de învăţare variate. Întrucât fiecare programă şcolară propune o ofertă flexibilă,cadrul didactic are posibilitatea de a modifica, a completa sau a înlocui activităţile deînvăţare, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situaţiei concrete de laclasă.Proiectarea conţinuturilor este conform „Planului-cadru de învăţământ pentruînvăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale – clasa pregătitoare, clasa I şi clasa aII-a” din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr 3654 din 29.03.2012, cât şi programelor şcolare pentruclasa pregătitoare, aprobate prin ordin al ministrului nr. 3656/29.03.2012.Prin urmare, aspectele concrete prezentate în acest îndrumător constituie un model, osugestie, având în vedere că proiectarea didactică este un autentic act de creaţie în care sereflectă personalitatea şi creativitatea învăţătorului.Sperăm ca lucrarea noastră să fie de un real folos în proiectarea cât mai eficientă aconţinuturilor specifice clasei pregătitoare, în lumina noilor cerinţe ce rezultă dinCurriculumul Naţional pentru Învăţământul primar adoptat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Autoarele

 

CUPRINS

 

 Argument......................................3

 

Planificări calendaristice

·        Comunicare în limba română...................................7

·        Matematică și explorarea mediului...........................12

·        Arte vizuale și lucru manual ...................................14

·        Muzică și mișcare ..................................................18

·        Dezvoltare personală .............................................21

·        Educație pentru societate ........................................26

 

Proiectarea integrată a unităților tematice

·        De la grădiniță la școală ( săptămânile I, II, III) .....29

·        Bucuriile toamnei ( săptămânile IV, V, VI ).............43

·        Bunici, părinți, copii ( săptămânile VII, VIII)..........69

·        Despre prieteni ( săptămânile IX, X, XI).................85

·        Bucurii de iarnă ( săptămânile XII, XIII, XIV).........111

 

Anexe

·        Modele de schemă orară........................................129

·        Modele de orar.....................................................133

13 alte produse in aceeasi categorie:

Clientii care au cumparat acest produs au mai cumparat si:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte

PROMOTII

Toate promotiile