Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Prima mea carte de scolar. Evaluare initiala la clasa I


Prima mea carte de scolar. Evaluare initiala la clasa I


9,45 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00

De ce un caiet pentru evaluare iniţială?

 

Argument

 

Constituirea colectivului clasei I, integrarea şcolară a copiilor la un program de instruire este marcată de un debut lent şi dificil, mai întotdeauna.

Această dificultate rezidă din faptul că învăţătorul nu-şi cunoaşte elevii, deoarece nu a urmărit grupa de la grădiniţă; elevul nu vine cu o caracterizare din partea educatoarei, iar părintele idealizează întotdeauna propriul copil.

În această situaţie, conţinutul învăţământului impune o evaluare iniţială a copiilor care au parcurs grupa pregătitoare şi care se desfăşoară pe durata primelor două săptămâni ale anului şcolar.

Evaluarea iniţială a micilor şcolari constituie obligativitate prin noul curriculum, dar şi o necesitate totodată pentru a determina starea reală de început a însuşirii cunoştinţelor şi capacităţilor de care dispun aceştia la intrarea în clasa I. Totodată oferă o perspectivă asupra abordării trunchiului comun de cunoştinţe cât şi o imagine globală asupra învăţării, pe durata întregului ciclu primar. Altfel spus, ştii cu cine ai plecat la drum.

Autorii vin în întâmpinarea colegilor care predau la clasa I prezentând un set de teste de evaluare iniţială (bazat pe cunoaşterea programei şcolare din grupa pregătitoare), orientat către atingerea obiectivelor ciclului achiziţiilor fundamentale (grupa pregătitoare a grădiniţei, urmată de clasele I şi a II-a). Acest ciclu urmăreşte acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială vizând:

♦  asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul aritmetic);

♦  stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat;

♦  stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei acestuia;

♦  formarea motivării pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială. Un învăţător profesionist colaborează cu educatoarele şi valorizează toate informaţiile primite, cunoaşte conţinuturile programei de la grădiniţă, se familiarizează cu strategiile specifice activităţilor preşcolare creând astfel o continuitate firească de la o treaptă de şcolarizare la alta (grădiniţă - învăţământ primar), potrivit vârstei psihologice.

Lucrarea oferă un set coerent şi unitar de teste de evaluare iniţială (predictivă), (vezi pagina învăţătorului şi respectiv pagina elevului). Edificatoare pentru stabilirea nivelului iniţial al elevilor clasei sunt probele aplicate chiar în primele zile de şcoală, când elevii pot exprima „bagajul” dobândit sub forma achiziţiilor fundamentale în cadrul grupei de la grădiniţă.

Întrucât noi suntem practicieni, testele prezentate vizează nivelul de cunoştinţe al copilului lăsând în grija psihologului şcolii care, prin competenţa sa, să aplice probe pentru sesizarea defectelor de pronunţie şi audiţie, pentru detectarea acuităţii vizuale, precum şi teste de inteligenţă. Desigur, odată aplicate şi interpretate de specialişti, aceste teste stabilesc „terenul psihologic” pe care se aşază cunoştinţele, oferă date care ne orientează spre modelarea unor trăsături de caracter.

În conceperea testelor de evaluare iniţială prezentate, am pornit de la selectarea din programa pre/şcolară a obiectivelor semnificative şi de la indici de calitate pe care trebuie să-i îndeplinească un test de evaluare, astfel încât să ofere date, informaţii precise asupra nivelului de pregătire al elevilor.

Demersul nostru este orientat spre verificarea rezultatelor şcolare la sfârşitul grupei pregătitoare pe criterii constatative, urmăreşte obiectivele, coerenţa grădiniţă - şcoală precum şi armonizarea conţinuturilor.

Testele solicită elevul să coreleze conţinutul nou cu informaţia anterioară, să realizeze conexiuni interdisciplinare. Totodată, caietul oferă învăţătorului posibilitatea de a forma elevilor deprinderi aparent minore, dar indispensabile vieţii de şcolar şi care iau foarte mult din timpul orei dacă le amână spre perioada preabecedară (nume şi prenume cu majuscule, data, titlul, alineatul, coloana, poziţia corectă a corpului în timpul scrisului, poziţia caietului, mânuirea corectă a stiloului, etc.)

Liniatura pe trei niveluri asigură trecerea firească de la caietul cu spaţii largi la caietul tip I; de la caietul cu pătrate pentru activităţile matematice, la cel cu pătrăţele pe care vor scrie în clasa I la matematică (scrierea pe liniatura cu spaţii mari şi medii se va realiza cu creionul negru sau colorat, urmând ca pe liniatura „normală” să se folosească stiloul).

Deşi acţiunea de evaluarea iniţială urmăreşte raportul dintre măsurare - apreciere - decizie, evaluarea iniţială are funcţia predictivă (diagnostichează nivelul elevilor), trebuie să fie stimulativă. Apreciem că în învăţământul primar, mai cu seamă în clasa I este nevoie de încurajarea lucrului în echipă şi că nu este necesară o competiţie negativă, deoarece, e mai bun celălalt, dar nu este perfect.

De aceea, testele de evaluare iniţială nu se notează, ci, se adnotează. Adnotarea nu înseamnă să scoţi imediat creionul roşu, ci, mai degrabă să notezi gradul de împlinire a obiectivelor propuse.

Funcţie de rezultatele evaluării iniţiale, învăţătorul îşi reglează activitatea urmărind trei planuri:

1. Indică modul cel mai adecvat de predare/învăţare a noilor conţinuturi;

2. Apreciază oportunitatea organizării unui program de recuperare pentru toţi elevii clasei;

3. Propune adaptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare doar în cazul unor elevi.

Începerea şcolii înseamnă pentru copil intrarea într-un mediu nou în care el va dobândi o serie de cunoştinţe necesare ce vor sta la baza formării lui ca individ.

Credem că testele propuse în prezenta lucrare asigură o continuitate.

 

30 alte produse in aceeasi categorie:

Clientii care au cumparat acest produs au mai cumparat si:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte