Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Modalitati de cunoastere si cultivare a predispozitiilor creative ale elevilor din clasele I-IV


Modalitati de cunoastere si cultivare a predispozitiilor creative ale elevilor din clasele I-IV


15,00 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00
  • Autor(i): Dinu Mihaela
  • An aparitie: 2015
  • ISBN: 978-606-583-597-9
  • Pagini: 130

  PREFAȚĂ

Problematica supusă atenției prin lucrarea de față incită și acum, ca întotdeauna, deopotrivă, pe părinți și bunici (care visează la reușitele viitoare ale micuților), dar și pe practicieni, profesori, psihologi, consilieri (care speră să poată aduce la lumină și dezvolta potențialul creativ al fiecăruia dintre noi).

Tocmai de aceea lucrarea se raportează la o tematică dificilă, Cunoașterea și dezvoltarea predispozițiilor creative ale școlarilor mici, care nu este neapărat la îndemâna oricărui cadru didactic dar care ne este necesară (atât în demersul didactic, cât și nonformal) și care merită toate eforturile derulate în acest sens.

          În Cap. I - Aspecte teoretice - sunt asigurate delimitările conceptuale, sunt analizate relaţiile creativităţii cu inteligenţa, gândirea divergentă şi imaginaţia creatoare, sunt abordate și explicitate în interacțiune accepţiunile creativităţii, planurile creativităţii, factorii și formele creativităţii.

          În Cap. II - Cunoaşterea predispoziţiilor creative ale elevilor - este argumentată importanţa cunoaşterii acestora, sunt evidențiate și analizate caracteristicile potențialului creativ al copiilor de vârsta şcolară mică si sunt prezentate unele metode concrete de cunoaştere a sa.

          În Cap. III - Cultivarea predispoziţiilor creative ale şcolarilor mici - sunt analizate și combinate trei aspecte de mare interes teoretic și practic: blocajele creativităţii, unele modalităţile de cultivare a predispoziţiilor creative  ale elevilor și posibilități de valorificare a potenţialului creativ al şcolarilor mici în cadrul orelor de limba şi literatura română.

  În Cap. IV - Cercetarea experimental aplicativă privind unele modalităţi de cunoaştere şi cultivare a predispoziţiilor creative ale elevilor este descris studiul  desfășurat care demonstrează că învățământul primar, cu organizarea sa actuală poate prelua și sarcina educării sistematice a creativității, obiectiv atât de presant pentru societatea contemporană.

Se remarcă o serie de aspecte care susțin valoarea demersului și utilitatea acestuia: organizarea logică a conținuturilor; conceptele psihologice se împletesc cu sugestiile formative făcând accesibilă abordarea acestei problematici de către toți factorii implicați în educație; accesibilizarea strategiilor de dezvoltare a potențialului creativ al școlarilor mici prin secvențele concrete oferite; propunerea și sugerarea antrenamentului creativ ca modalitate de dezvoltare a potențialului creativ al școlarilor mici; dimensiunea interdisciplinară a studiului și originalitatea ilustrațiilor și calitatea informațiilor prelucrate.         

              

 Prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu,

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,

Universitatea Vasile Alecsandri” din Bacău

 

Argument

 

Deşi există anumite înclinaţii şi înzestrări înnăscute în fiecare dintre noi, potenţialul creativ poate fi dezvoltat. Aceasta nu se poate realiza, însă, dacă sistemul pedagogic dominant este unul care accentuează conformismul şi preluarea servilă a informaţilor transmise de cadrul didactic. De asemenea, o atitudine rigidă, dominatoare care exclude dialogul, întrebările şi, în general, interacţiunea va induce elevilor un sentiment de autoapărare şi va conduce la inhibarea capacităţilor lor creative. Pe de altă parte, nici eliminarea oricăror standarde şi restricţii nu este benefică pentru stimularea şi cultivarea predispoziţiilor creative, deoarece în asemenea condiţii, elevii devin nesiguri şi şovăitori, temându-se tot timpul că riscă să încalce vreo regulă necunoscută. Trasarea precisă a limitelor şi explicarea raţiunii acestora va induce în mai mare măsură la elevi o atmosferă deschisă şi stabilă emoţional, decât atitudinea exagerat de permisivă a cadrului didactic.

Din fericire, momentul schimbării bate insistent la uşă. Reforma în învăţământul primar propune noi finalităţi în direcţia dezvoltării imaginaţiei creatoare şi creativităţii, în general, restructurarea programelor şcolare prin restrângerea volumului mare de cunoştinţe care făcea ca cea mai mare parte a timpului şcolar să fie afectat predării şi nu activităţii efective a elevilor, prin selecţia informaţiilor în favoarea celor cu rol formativ ce determină un comportament propriu de căutare a soluţiilor, prin libertatea cadrului didactic de a opta pentru disciplinele opţionale, manualele cele mai potrivite clasei la care predă, fără a fi obligat să le parcurgă în întregime şi de a-şi concepe proiectările şi implicit lecţiile, într-o manieră creativă.

Toate acestea vor conduce la „înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini care să stimuleze raportarea efectivă şi creativă la mediul social şi natural şi să permită continuarea educaţiei”.

Prin această lucrare, sperăm ca educatorii să înţeleagă mai bine cum cultivarea predispoziţiilor creative conduce la formarea şi autoformarea personalităţii elevilor-premisă şi condiţie pentru autoeducare şi educaţie permanentă.


30 alte produse in aceeasi categorie: