Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Labirint pentru Eden


Labirint pentru Eden


19,00 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00

 Un   poet  apollinic

                   

 „A vorbi despre lirica lui Alexandru Dumitru e ca și cum te-ai prăbuși cu emoție la picioarele unui tezaur de frumuseți și certitudini umane, ale cărui trăiri, sensuri și semnificații te îmbie la o viziune adesea singulară asupra dimensiunilor existenței perene, propunând frământări de conștiință cu intensități speciale, până la atingerea sublimului” (Dan  SANDU);

„În cea dintâi zi a Zămislirii, Ursitoarele  i-au așezat la tâmplă parfum de flori nenuntite și puritate, cât să aibă pentru drum” (Viorel  TURCUȘ)”

„Alexandru Dumitru este un senzual cu toate simțurile ancorate în real, simțuri foarte încordate la extrema tensiunii, surprinde multul sau preaplinul care produce o impresie deosebită” (Mihai  CIMPOI);

„La acest poet pe deplin matur, echilibrul sentimentelor se reflectă în gravitatea rostirii, iar mărturisirea de sine transpare cu firescul sincerității. Discursul liric devine astfel senin, emoțiile vibrează  ca  strunele  unui  violoncel  bine

temperat” (Vlad  SORIANU);

           „Lui Alexandru Dumitru îi plac abstracțiile, din care face parte un imaterial material de construcție a  poeziei.  Poetul  evocă   nu   muntele,  ci  ideea  de munte, nu cireșul, ci ideea de cireș, situându-se astfel la o distanță astrală de proza vieții de fiecare zi” (Alex.  ȘTEFĂNESCU);

„Plutind, uneori parcă în vag, alteori fulgurant, tangent la curgerea obiectelor reale pe lângă pana sa, într-o dorită cântată distanțare de realitate, de viața cotidiană creează o lume paralelă, a unui vers uneori cu accente metafizice, alteori cu tușee cvasi-punctiforme, ca într-o tehnică picturală impresionantă” (Marius CHELARU)

„Poezia lui Alexandru Dumitru, e ilustrarea unei autentice voci lirice excelând printr-un înalt grad de interogativitate, călăuzindu-ne din aproape în aproape spre bogata și fascinanta gamă de trăiri ascunse în spatele unei lacrimi pe care ne-o ștergem întotdeauna pe furiș cu degetele împreunate întru rugă și închinare” (Ion  ROȘIORU);

„Un vitalism șăgalnic, duios, tânguitor, adesea melanclolic, revărsat într-un expresionism bine temperat. Poetul excelează printr-o imagistică debordantă, cenzurată însă critic și așezată în matricea unor expresii sugestive și surprinzător de limpezi” (Ioan  Enea  MOLDOVAN );

„Un poet  ce-și   inventează  cu  sensibilitate și

 

delicatețe, un șah (etern) la metaforă” (Eugen  BUDĂU);

„...abordează motive de circulație universală de   tipul   dualității   sau  nocturnului  care  apar  în

opera lui Ion BARBU sau Nichita  STĂNESCU, dar la fel de frecvent, alături de alte motive enumerate, în opera unui simbolist ca BAUDELAIRE. Este o dovadă că eul liric nu are vârste sau granițe culturale, ci doar se manifestă plural în diverse registre de comunicare de-a lungul diverselor epoci” (Maricica  NEGRI);

„Atâta credință în lumină degajă poezia lui Alexandru Dumitru, încât nu se poate ca mesajul său să fie acela a unui fals profet” (Adrian  BOTEZ);

„scrie o poezie a purității, versurile au o bogăție semantică, discursul poetic este original, cuvintele primesc noi conotații, conferă poemului o tentă elegiacă” (Petru SCUTELNICU);

 „Un poet  „versat” cu un statut bine definit, reușește o scriere în oglindă, uneori expunând realul în fața tuturor, alteori mascându-se” (Marieta Rădoi MIHĂIȚĂ);

„Poezia lui a ajuns la un nivel de conceptualizare ce denotă capacitatea poetului de a vibra la marile voci ale Universului ca și tainele mărunte ce însoțesc viața de zi cu zi. E o poezie a calmului existențial ce presupune comunicarea simpatetică” (Constantin DRAM)

„Are și poartă statutul unui poet autentic îmbrăcat cu bravura talentului în stare să creeze în versurile sale o anume fascinație care să ne apropie de miezul lucrurilor cu o forță a unui curent   constructiv   imagistic   ținând   poate  de  o

tehnică a colajului, dar și de o viziune a poemului parabolic, semnificația și spațiul întâmplării dezvoltând un frison temperat suprarealist care invocă invazia de materie, dar și solitudinea și așteptarea metafizică a unei ingeniozități construite cu forța mâinii și a minții” (Theodor  George  CALCAN);

 „Pirogramatic, universul poeziei lui Alexandru Dumitru este transfigurat sub semnul lui Apollo, zeul muzicii, al poeziei, al luminii, al fanteziei, visului și profeției, zeu solar prin excelență. Poetul răspândește sunetele ca pe niște săgeți, lovind de departe urechile și inimile cititorului” (Petre  ISACHI).    

                       

 

 

                                

 

 

30 alte produse in aceeasi categorie:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte