Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Aspecte exegetice din istoria si filosofia religiei in limitele cunoasterii


Aspecte exegetice din istoria si filosofia religiei in limitele cunoasterii


24,09 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00

    Dedicăm acest volum Alteței Sale Principele Radu al României. Inițiativa scrierii acestui volum a fost consecința unei discuții cu Alteța Sa Principele Radu la Seara de Istorie a Religiilor, eveniment desfășurat la Palatul Elisabeta pe 7 febuarie 2008: ,,Joi, 7 februarie 2008, la Palatul Elisabeta, in cadrul proiectului Serile Palatului Elisabeta, în prezența Altețelor Lor Regale Principesa Margareta și Principele Radu, a avut loc Seara Istoriei Religiilor (,,Seara de Istorie a Religiilor la Palatul Elisabeta”, în www.princeradu.ro, 8-02-2008). De asemenea îi mulțumim Domnului Ioan-Luca Vlad, Avocat al Casei Regale de România, cu care am purtat multe discuții interesante despre studiul istoriei religiilor precum și Monseniorului Vladimir Petercă, autorul prefaței (un exeget redutabil al domeniului istoria și filosofia religiei)

                                                

Cuprins

Prefață ...............................................................................9                                                                        

Prezentarea autorilor .........................................................  12

 

ȘTEFAN GROSU

MAAT ȘI TORA – MATRICI HERMEUTICE DE DREPT RELIGIOS

STATUS QUAESTIONIS........................................................ 15

PARTEA I

Introducere în temă ..............................................................  16

I Definirea conceptului de matrice .......................................  16

II Hermeneutica de la filosofie la teologie ...........................  16

III Drept şi dreptate ..............................................................  19

IV  Dreptul în lumea Semilunei Fertile .................................  20

PARTEA A II-A

PREZENTAREA TEMEI

V  Legea Naturală ................................................................  23

A Conceptul de Lege Naturală .............................................  23

B Trăsături ale Legii Naturale ...............................................  26

C Legea naturală de la teologie la știință ..............................  27

VI Legea începe în Sumer ....................................................  28

VII Conceptul Maat .............................................................  30

A  Legea egipteană din vechime ..........................................  35 

B  Ordinea Maat ..................................................................  35

C Justiţia şi justificarea Maat ...............................................  36            

D Rigoarea Maat ..................................................................  37

E Credinţa Maat ...................................................................  37

F Dezordinea ca lipsă a Maat ...............................................  37 

G Zeița Maat ........................................................................  37

H Voinţa divinităţii ..............................................................  38

I Faraonul ca întruchipare a Maat ........................................  38

J Judecata Morţilor ...............................................................  39

K  Maat şi Legea Naturală ..................................................... 39

L Maat şi Legea ....................................................................  40 

M Interpretarea contemporană a Maat .................................  40 

VIII De la Torah la Nomos ...................................................  41  

A Legea naturală dinainte de Moise .....................................  43  

B Legea în vremea lui Moise ................................................  44   

C Legea veterotestamentară .................................................  44  

D Legea în viața lui Israel ....................................................  45  

E Legea scrisă în inimă ......................................................... 47     

F Legea cea Nouă ................................................................  48

IX Legea de Vechiul Testament la Noul Testament 

(aspecte ale analizei  critice) ................................................  49     

A Generalităţi ......................................................................   49  

B  Legea veterotestamentară în sens etic ..............................  51

C Baza ideatică a Legii ca Alianţă ........................................  52

D Decalogul .........................................................................  54 

E Incursiune în Nomos-ul neotestamentar ............................  55    

F Mediul Divin Legislativ .....................................................  57    

X Legea ca ţesătură filosofică ..............................................  58    

XI Torah  şi Maat – ca  legi în abordare neotomistă ............  62  

PARTEA A III-A

CUVINTE DE ÎNCHEIERE

XII Maat, Me şi Torah, direcţii hermeneutice de studiu .......  65    

XIII Concluzii ......................................................................  68

BIBLIOGRAFIE ..................................................................  70 

   

ADRIANA MIHAELA MACSUT 

ABORDAREA HERMENEUTICĂ A LITERATURII SAPIENȚIALE DIN EGIPT, ISRAEL ȘI MESOPOTAMIA

STAUS QUAESTIONIS .........................................................  75  

PARTEA I

DEFINIREA METODEI DE STUDIU ȘI A TEMEI 

I  Matricea filosofică ............................................................  76

II De la hermeneutica filosofică la hermeneutica religiei .....  77

III Lumea antică a  Semilunei Fertile ...................................  82      

PARTEA A II-A

ÎNȚELEPCIUNEA ÎN ORIENTUL  APROPIAT 

IVOriginea literaturii sapiențiale din Orientul Apropiat ........  87  

V Înţelepciunea în lumea biblică ..........................................  93   

VI Înţelepciunea începe în Sumer ........................................  98    

VII Maxime sapienţiale în Egiptul Antic ............................  104    

VIII Înţelepciune şi înţelepţi în Israel .................................  107     

IX Înţelepciunea neotestamentară ......................................  111      

X Matricea sapienţială ........................................................  114

-de la hermeneneutică şi  fenomenologică la word-play-     

PARTEA A III-A 

ÎNȚELEPCIUNEA CA IDEAL

XI Matricea Intelectului ca sens al gândirii umane ............  119

XII De la mitopetică la înţelepciunea religioasă  122              

BIBLIOGRAFIE         127

 

ADRIANA MIHAELA MACSUT

VIAȚA LUI MOISE DE LA REVELAȚIE LA LEGENDĂ     

 Deuteronom 34     130      

STATUS QUAESTIONIS  ....................................................  130      

PARTEA I 

MOISE DE LA RELIGIE LA UMANITATE

Poporul Cărţii ................................................................  132

II Retrospectivă asupra Semilunii Fertile ............................  134        

III Identitatea lui Moise ......................................................  138        

IV Condiţia umană a  lui Moise .........................................  149        

PARTEA A II-A

PREZENTAREA EXEGETICĂ

V Textul deuteronomist .....................................................  151        

VI  O exegeză retorică în accepție word-play .....................  161          

VII Pericopa Deuteronom 34 ca eveniment comunicativ  167        

  VIII Incursiune istorico-critică în Deuteronom 34 ...........................................................................................  171            

IX Moartea lui Moise în surse extra-biblice ........................  178            

IX.1 Tradiția iudaică ..........................................................  178            

IX.2 Tradiția islamică .........................................................  181            

IX.3  Moise în documentele de la Qumran .........................  183            

IX.4 Moise în apocrife .......................................................  185            

IX.5 Moise în Pentateuhul samaritean ...............................  188            

X Moise în Noul Testament ...............................................  190            

XI Moartea lui Moise în lumea antică iudaică ....................  192       

A Iosif Flavius ...................................................................  192            

B Philon din Alexandria .....................................................  194            

XII Moise în Cabala, Maimonide şi Zohar ........................  196            

XIII Moartea lui Moise la autori patristici ...........................  200            

XIV Moartea lui Moise la autori contemporani ..................  201          

A) Moartea lui Moise la Paul Beauchamp ..........................  201          

B) Moartea lui Moise la Andre Neher ................................  203           

C) Moartea lui Moise la Vladimir Petercă ...........................  204           

D) Moartea lui Moise la Gerhard Von Rad .........................  205         

PARTEA A III-A

CONCLUZII

XV Profeţii mesianice deuteronomice ................................  206

XVI Moise dincolo de liniile biblice ..................................  210      

BIBLIOGRAFIE  ...............................................................  211

 

DANIELA STĂNCIULESCU

CONCEPȚIA DESPRE VIAȚA DE DINCOLO ÎN RELIGIILE  TIMPURII

INTRODUCERE ................................................................  215

I. CONCEPȚIA DESPRE SUFLET IN RELIGIILE TIMPURII  

I.1 Afinități conceptuale cu privire la ideea de suflet .........  216

I.2 Multiplicitatea sufletelor în religiile timpurii .................  218

I.2.1 Multiplicitatea sufletelor în antichitatea omenirii .......  218    

I.2.2 Multiplicitatea sufletelor în gândirea popoarelor

primitive ............................................................................  220                                                                             

I.3 Animismul în teoria lui Edward Tylor ...........................  222     

I.4 Justificarea credinței în existența spiritelor din            

perspectivă funcționalistă ..................................................  225

II. CULTUL MORŢILOR

II.1 Riturile funerare în accepția lui Arnold Van Gennep ...  226      

II.2 Controverse cu privire la cultul morților în religiile

Timpurii .............................................................................  228        

II.3 Cultul morților în epoca preistorică .............................  229         

II.4 Cultul morților în lumea antică ....................................  232         

II.5 Rituri de înmormântare la populațiile primitive ...........  237         

II.6 Doliul în rândul populațiilor primitive .........................  242         

III.7 Credința în existența spiritelor rele .............................  246         

II.8 Sacrificiul uman în lumea veche  ......................................... 248

II.9 Sărbătoarea morților în religiile timpurii ......................  249   

 

     

III. LOCUINŢA SUFLETELOR

III.1 Situarea geografică a lumii de dincolo în religiile

Timpurii .............................................................................  251        

III.2 Călătoria inițiatică spre lumea de dincolo ...................  254         

III.3 Lumea morților ca dublu spectral al lumii celor vii ....  258         

III.4  Locul spiritelor în societățile străvechi ......................  261     

III.5 Locul spiritelor în rândul popoarelor primitive ...........  272     

III.6 Idei precursoare ale dogmei înălțării sufletului la cer .  273

IV. IDEEA DE REÎNCARNARE

IV.1 Reîncarnarea în religiile timpurii ................................  279

IV.2 Reîncarnarea în concepția popoarelor primitive .........  284

IV.3 Reîncarnarea în spirite inferioare. Totemismul  287

CONCLUZII           290       

BIBLIOGRAFIE ................................................................  298  

 

AURA MIHAELA FIROIU

CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE LA AZTECI

INTRODUCERE ................................................................  300

I CULTURA CIVILIZAȚIEI AZTECE ...............................  303

I.1Arhitectura .....................................................................  304

I.2 Sculptura ......................................................................  309

I.3  Arta .............................................................................  312

I.4 Pictura ..........................................................................  314

I.5 Instrumentele muzicale .................................................  315

I.6 Ştiinţa - Filosofie, Astrologie, Matematică, Medicină ....  316

I.7 Literatura ......................................................................  320

II. SACRIFICIUL LA AZTECI

II.1 Concepții religioase legate de sacrificiu .......................  327

II.2 Tipuri de sacrificiu ......................................................  332

II.3 Preoțimea ....................................................................  338

II.4 Sacrificiul copiilor .......................................................  339

III CONCLUZII .................................................................  341           

BIBLIOGRAFIE ................................................................  345               

        

 

 

30 alte produse in aceeasi categorie:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte