Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Repere ale gandirii lui Mircea Florian in Limitele Cunoasterii


Repere ale gandirii lui Mircea Florian in Limitele Cunoasterii


24,09 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00

 

Cuprins

Ștefan Grosu

Prefață............................................................................................   5

Prezentarea autorilor.....................................................................    15

Ana-Maria Gajdo

Interviu imaginar cu Mircea Florian .............................................   21

Marius  Eși

Recesivitate și niveluri ale realității.............................................     29

Ștefan Grosu

Etica în concepție recesivă............................................................    47

De la acţiunea morală  la etica prospectivă ................................      81

- rolul eticianului-

Adriana Mihaela Macsut

Interviu imaginar despre diletantism cu Mircea Florian............       89

Raţionalitate şi opinie de la Platon la Mircea Florian................       92

Narcisa  Posteucă

Binomul autoritate-libertate: între contrarietate  recesivă şi modelul fractalic social............................................................................................... 97

Cărți apărute în Colecția Limitele Cunoașterii ...........................   114

Excursus despre Grupul de Reading LimiteleCunoașterii........     116

 Prezentarea autorilor

           Marius Costel Eși  este licenţiat în filosofie (1998), drept (2008) şi în ştiinţe economice (2011). De asemenea are un doctorat în Ontologia şi filosofia ştiinţei (Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 2007), iar în prezent pregăteşte o teză de doctorat în Administrarea Afacerilor (Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava). Activitatea didactică şi-o desfăşoară în cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, ca lector universitar la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. Preocupările sale ştiinţifice s-au concretizat în nenumărate participări la manifestări naţionale şi internaţionale, cât şi printr-o serie de publicaţii de specialitate (lucrări/articole). Printre acestea pot fi amintite: Didactica specialităţii între strategii discursive şi performanţe argumentative (Editura Universităţii din Suceava, 2010), Structuri epistemice în filosofia educaţiei (Editura George Tofan, Suceava, 2010), Limitele paradigmelor educaţionale. Abordare critică (Editura George Tofan, Suceava, 2009), Educaţie şi responsabilitate (Editura George Tofan, Suceava, 2008), Decadenţa sincerităţii. O filosofie naivă prin gânduri simple (ROF, Suceava, 2008). Este co-autor al lucrării Procesualitate şi conceptualizare didactică în ştiinţele educaţiei (Editura EFES, Cluj Napoca, 2013) şi ccoordonator al volumului de studii Dimensiuni creative ale învăţământului românesc (Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Galaţi, 2011). Totodată, este membru în comitete ştiinţifice ale unor publicaţii internationale (International Journal of Scientific Research in Knowledge; Research in Business and Management; Business and Management Horizons; România Azi), reviewer la  Ecoforum Journal  şi Asian Journal of Humanities and Social Sciences).

            Ana Maria-Gajdo (născută în Bucureşti pe 14 august 1973) este licenţiată în psiho-sociologie (cu o temă din psihoterapie Rolul antrenamentului autogen în echilibrarea emoțională și creșterea rezistenței la stres, la Facultatea de Psiho-Sociologie din cadrul Institutului Naţional de Informaţii, Bucureşti, în prezent Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul, în anul 1996). În 2013 a absolvit cursul de master în Elite, Cultură şi Construcţie Europeană  la Facultatea de Ştiinţe şi Litere din cadrul Universităţii Petru Maior  din Tîrgu-Mureş (tema disertaţiei   fiind Egipt, trecut incert recent – viitor democratic, Primăvara arabă în Egipt). În prezent este doctorand la Sapienza Universita di Roma (Italia), domeniul Istoria Europei, unde îşi continuă demersul privind istoria şi relaţiile dintre Europa, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu. În presă a debutat la un an după stabilirea la Tîrgu-Mureş (2006), odată cu înfiinţarea postului Televiziunea Tîrgu-Mureş, unde a fost reporter, editor, producător executiv. A fost redactor-şef la Antena 1 Tîrgu-Mureş (2008-2011), iar din 2011 a intrat în presa scrisă ca redactor-şef al ziarului 24 Ore Mureşene. Este déjà a doua antologie la care participă în acest an – prima fiind antologia Virtual Philo Cafe 2013 (Editura Rovimed, Bacău, 2014).                                                                                           

            Ștefan Grosu este licențiat în teologie didactică la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfânta Tereza din București (cu lucrarea de licență Maat și Tora  matrici hermeneutice de drept religios), iar în prezent este doctorand în filosofie la Universității București cu o teză despre Etică și recesivitate în concepția lui Mircea Florian. În prezent este redactor colaborator la Prăvălia Culturală și 24 ore mureșene preum și trainer de etică aplicată. Între 2011 și 2014 a avut selecționate articole pentru mai multe antologii: Noica după Noica (Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011); Umanism, Educaţie, Resurse Umane, (Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011); Ipostaze ale limitelor cunoașterii (Editura Cadrelor Didactice, Bacău, 2013); Paradigme Umaniste. Explorări în tradiție și actualitate, Editura Ștefan cel Mare, Suceava, 2013; Aspecte ale eticii aplicate în limitele cunoașterii (Editura Rovimed, Bacău, 2013; Cercetare și practică în științele educației (Editura Didactică și Pedagogică, București, 2013); Filosofia Sfântului Gerard de la Cenad în context cultural și biografic (Editura JATE, Szeged, 2013) și Aspecte ale istoriei și filosofiei religiei în limitele cunoașterii (Editura Rovimed, Bacău, 2013) șiVirtual Philo Cafe 2013 (Editura Rovimed, Bacău) 2014.

Adriana Mihaela Macsut are 2 licențe: una în fizica materialelor la Universitatea din Craiova (cu o lucrare de licență de cercetare despre cristale lichide) și alta în teologie didactică la Institutul Teologic Romano-Catolic din București (cu lucrarea de licență Abordarea Hermeneutică a literaturii din Egipt, Israrel și Mesopotamia) precum și un master în exegeză biblică la aceeași instituție (cu dizertația Moartea lui Moise de la Revelație la legendă). Pe 4 septembrie 2013 și-a sustinut teza de doctorat la Școala Doctorală de Filosofie, Universitatea București (cu titlul Doxa în concepția lui Platon). A lucrat ca jurnalist de știri  și ca profesor de fizică, iar din 2011 este trainer de etică. Are un blog de etică în afaceri pe Daily Business,  este redactor colaborator la Prăvălia Culturală și publicist comentator la 24 ore mureșene. Între 2011 și 2014 a publicat articole filosofice în mai multe antologii: Noica după Noica (Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011); Umanism, Educaţie, Resurse Umane (Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011); Ipostaze ale limitelor cunoașterii (Editura Cadrelor Didactice, Bacău, 2013);  Paradigme Umaniste. Explorări în tradiție și actualitate (Editura Ștefan cel Mare, Suceava, 2013); Aspecte ale eticii aplicate în limitele cunoașterii (Editura Rovimed, Bacău, 2013); Cercetare și practică în științele educației (Editura Didactică și Pedagogică, București, 2013); Filosofia Sfântului Gerard de la Cenad în context cultural și biografic (Editura JATE, Szeged, 2013) și Aspecte ale istoriei și filosofiei religiei în limitele cunoașterii (Editura Rovimed, Bacău, 2013) și Virtual Philo Cafe 2013 (Editura Rovimed, Bacău, 2014).

Narcisa Loredana Posteucă este absolventă a Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, obţinând licenţa în filosofie cu lucrarea Aspecte morale ale recesivităţii realizată  pe baza unei lucrări de analiză a dualităţilor recesive în morală. În prezent urmează cursuri masterale la aceeiași instituție în cadrul unei specializări postuniversitare din domeniul consilierii şi administrării resurselor umane. Prin activitatea de studiu şi cercetare, urmăreşte tratarea  aspectelor tematice care sunt adiacente eticii instituţionale, managementului filosofiei eco-sociale, culturii organizaţionale, principiilor didactice în demersul instructiv-educativ, dar şi o analiză evoluţiei filosofiei româneşti. Împreună cu Marius Costel Eși a publicat articolul ,,Ipostaze etice la nivelul organizației de afaceri” în Aspecte ale eticii aplicate în limitele cunoașterii (Editura Rovimed, Bacău, 2013).

30 alte produse in aceeasi categorie:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte