Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Aplicatii ale geometriei in fizica de gimnaziu


Aplicatii ale geometriei in fizica de gimnaziu


18,90 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00
  • Autor(i): Coteanu Eugenia
  • An aparitie: 2015
  • ISBN: 978-606-93467-4-7
  • Pagini: 104

 

ARGUMENT

 

 

Geometria porneşte de la studiul unor figuri concrete (ce exprimă trăsături esenţiale ale realitaţii obiective) şi elaborează propoziţii abstracte. Geometria împleteşte organic gândirea concretă cu cea abstractă: în consecinţă are un rol primordial în formarea şi dezvoltarea capacităţii deductive.

Fizica este ştiinţa naturii care studiază proprietăţile generale şi structura materiei,

formele generale de mişcare a materiei (mecanică, termică, electromagnetică, cuantică), precum şi transformările numite procese sau fenomene fizice.

Există o multitudine de fenomene întâlnite în viaţa cotidiană care se pot explica pe

baza legilor fizicii. Se pot stabili numeroase conexiuni între această  ştiinţă a naturii şi alte domenii ale ştiinţei.

Interdisciplinaritatea reprezintă ansamblul relaţiilor şi interacţiunilor dintre diferitele

conţinuturi şi mesaje angajate la nivelul unui demers educativ, cu finalitate relevantă în planul formării-dezvoltării personalităţii elevului.

În realizarea interdisciplinarităţii este permisă fantezia ştiinţifică. Albert Einstein a

scris „teoreticianului care  întreprinde o asemenea activitate nu trebuie să i se reproşeze că este fantezist; dimpotrivă trebuie încurajat să dea frâu liber fanteziei sale, căci nu există altă cale către scop“.

Modelul interdisciplinarităţii pedagogice defineşte, la nivel teoretic, un tip de abordare

a educaţiei care orientează activitatea de învăţare a elevului în direcţia dobândirii simultane a unor cunoştinţe, capacităţi comune mai multor materii şcolare. 

Acest model presupune realizarea saltului de la proiectarea tradiţională, axată pe

învăţarea paralelă sau succesivă a diferitelor materii şcolare, la proiectarea curriculară axată  pe învăţarea integrată a cunoştinţelor şi capacităţilor ştiinţifice, raportabile la experienţa de viaţă a elevului, prin toate resursele lor generale, de natură intelectuală – morală – tehnologică– estetică – fizică.

Între fizică şi matematică există o relaţie remarcabilă, fizica furnizând concepte şi

relaţii, iar matematica oferind un limbaj optim de exprimare a acestora.  Deşi există deosebiri de metode şi obiecte ale cunoaşterii, fizica nu se poate lipsi de limbajul şi aparatul matematic.

Fizicianul teoretician are sarcina de a obţine relaţii între mărimile observabile,

folosind calcule matematice.  Între matematică şi fizică există însă o deosebire categorică.  Astfel, în matematică, rolul cel mai important îl joacă rigurozitatea logică a tuturor deducţiilor, asociată cu studierea tuturor relaţiilor logice posibile, care decurg din axiomele adoptate.

Fizica are sarcina de a schiţa un tablou exact al lumii, folosind pentru aceasta toate

faptele teoretice şi experimentale, toate deducţiile bazate pe intuiţie, care urmează apoi să fie verificate experimental.

Referitor la problema integrării limbajului matematicii şi al fizicii, acesta nu se reduce

numai la folosirea simplistă a calcului algebric în rezolvarea numerică a problemelor de fizică, ci relaţia cea mai strictă trebuie menţinută între noţiunile fundamentale ale fizicii şi geometriei.Trebuie însă să se aplice în mod consecvent limbajul şi simbolica logicii matematice.Cercetările pedagogice preliminare indică influenţa pozitivă a unor astfel de modalităţi de integrare a celor două discipline, nu numai pe plan didactic, ci şi informativ, mărind capacitatea de a opera cu conceptele exprimate simbolic şi cu structurile logice ale ştiinţei.

Învăţarea ştiinţelor fundamentale în spirit interdisciplinar asigură eficienţă sporită

randamentului şcolar, permite elevului să înţeleagă că ştiinţa fizicii şi matematicii constituie sisteme deschise a căror structură se poate modifica şi ale căror frontiere sunt împinse din ce în ce mai departe de către omenire .

De altfel, caracterul interdisciplinar al ştiinţelor naturii (fizica, chimia, biologia) este accentuat şi de faptul că acestea au ca obiect construirea de modele şi de teorii pentru studiul diverselor forme de mişcare (fizică, chimică, biologică), iar corelaţia dintre ele se realizează prin intermediul matematicii, ştiinţa care studiază relaţiile calitative, cantitative şi structurale care se pot imagina între obiectele lumii reale în cadrul modelelor care se construiesc pentru reprezentarea lor .

   Consider că acestea reprezintă suficiente motive pentru a argumenta alegerea temei

„Aplicarea noţiunilor de geometrie în fizica de gimnaziu”.

   Lucrarea conţine două părţi, şi anume: partea întâi cuprinde noţiuni de geometrie

utilizate la gimnaziu, împreună cu probleme propuse şi rezolvate; partea a doua cuprinde o parte din noţiunile de fizică ce aplică geometria studiată, împreună cu exemple propuse. De asemenea, lucrarea conţine şi aplicaţii practice, prezentate pentru a accentua o dată în plus, legătura matematicii şi fizicii cu viaţa reală, cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru zi de zi, lucruri care uneori ni se par banale pentru că sunt atât de obişnuite.

 

            

 

30 alte produse in aceeasi categorie:

Clientii care au cumparat acest produs au mai cumparat si:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte