Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Conceptul de algoritm in matematica scolara


Conceptul de algoritm in matematica scolara


25,00 lei cu TVA

Disponibilitate: Acest produs nu mai este în stoc

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00
 • Autor(i): Dudau Costel
 • An aparitie: 2016
 • ISBN: 978-606-583-657-0
 • Pagini: 120

          Şcoala îşi stabileşte idealul educaţional în funcţie de momentul social – istoric. Astfel, se remarcă influenţa transformărilor din societate asupra ofertei educaţionale propusă de şcoală, prin necesitatea permanentă de a conduce procesul de învăţământ prin acţiuni coerente în dirijarea învăţământului pe o linie ascendentă. Se trece de la învăţământul pasiv la unul activ, elevul participând la propria formare. Una din problemele reformei în învăţământ, este natura schimbărilor care se pot face, precum şi ritmul acestora.

   Despre matematică se poate spune că îşi are propriul rol în dezvoltarea intelectuală a individului, prin modul în care omul acceptă şi lucrează cu regulile ei, cu noţiunile şi conceptele sale specifice, care deschid o perspectivă asupra problemelor reale ce vor apărea în existenţa sa. Se ştie că matematica contribuie esenţial la educarea memoriei, atenţiei, voinţei, imaginaţiei şi are un rol important in educaţia celor ce o studiază.

   O problemă importantă este cât de mult poate fi schimbată această disciplină pentru a  căpăta noi valenţe formative. Modernizarea învăţământului matematic vizează sporirea rolului formativ al acestei discipline şi îmbunătăţirea tehnologiei predării–învăţării matematicii de către slujitorii şcolii, prin folosirea de strategii metodice variate în vederea activizării elevilor, a angajării lor în procesul asimilării cunoştinţelor şi a formării de capacităţi intelectuale.   

           În ultimii ani se vrea înlocuirea momentelor de predare centrate pe profesor cu cele de învăţare autentică centrate pe elev. Accentul se comută pe selectarea şi aplicarea  strategiilor didactice incluzive, care fac din spaţiul clasei şcolare un mediu securizant, nu doar pentru elevii capabili de performanţe superioare, ci şi pentru cei timizi, retraşi, neîncrezători, cu dificultăţi de adaptare la cerinţele învăţării şcolare. Strategiile didactice deţin o poziţie privilegiată în ansamblul factorilor responsabili pentru succesul şcolar al elevilor punând în evidenţă capacitatea cadrului didactic de a alege şi combina într-o anumită ordine metode, procedee şi mijloace de instruire, forme de grupare a elevilor, de a selecta şi structura conţinutul ştiinţific în funcţie de obiectivele propuse, de a opta pentru o anume experienţă de învăţare ce urmează a fi trăită de elevi.

În matematica predată în gimnaziu apar câteva noutăţi. Astfel, avem:

 • noutăţi conceptuale:
  • abordarea din perspectiva calitativă a rezultatelor;
 •  noutăţi metodologice:
  • structurarea unor teme pe parcursul mai multor ani de studiu;
  • utilizarea demersului inductiv şi a celui deductiv în funcţie de stadiul dezvoltării intelectuale şi a posibilităţilor de abstractizare;
  • raportarea noilor concepte şi noţiuni la cunoştinţele acumulate;
 • noutăţi curriculare:
  • se introduc elemente de şiruri, relaţii, probabilităţi;
  • abordarea în spirală a temelor;
 • noutăţi în domeniul acţional: 
  •  proiectarea materiei într-o formă nouă, cu caracter orientativ;
  • modul creativ de introducere a unor concepte, realizarea unor activităţi practice: experimente, construcţii de corpuri geometrice, etc.

         În activitatea la catedră am observat că subiectul abordat străbate anii de şcoală, începând cu ciclul primar, continuând cu cel gimnazial, şi apoi cu cel liceal.

         Sunt multe tipuri de probleme care se rezolvă numai printr-o anumită metodă, parcurgând anumiţi paşi. Astfel, apare necesitatea introducerii algoritmilor de rezolvare  a problemelor matematice.

        Multe procese naturale, multe activităţi umane, pot fi descrise într-o formă algoritmică prin definirea unor informaţii şi acţiuni clare şi precise, eliminându-se ambiguităţile în interpretare şi operaţii.

        Un algoritm este o metodă de rezolvare pas cu pas a problemelor. În cadrul algoritmului sunt descrise prelucrările necesare pentru a obţine soluţia problemei pornind de la datele de intrare.

Nu există o definiţie unanim acceptată, deşi noţiunea de algoritm este foarte frecvent întâlnită. Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “algoritm” înseamnă o succesiune de operaţii necesare în rezolvarea unei probleme oarecare.      

Academicianul Remus Rǎduleţ consisdera cǎ : “este util sǎ se elaboreze algoritmi cât mai puternici pentru clase de probleme cât mai numeroase şi mai cuprinzǎtoare , pentru ca sǎ rǎmânǎ cât mai puţine probleme de rezolvat pe cale creativǎ”.

           Elevul trebuie să observe că, plecând de la particular, în studiul matematicii, îşi dezvoltă capacitatea de a utiliza noţiuni generale specifice atât disciplinei, dar şi în fizică, chimie, biologie.

Autorul

30 alte produse in aceeasi categorie:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte