Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Sarata pitoreasca. Monografie


Sarata pitoreasca. Monografie


28,35 lei cu TVA

Disponibilitate: Acest produs nu mai este în stoc

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00
  • Autor(i): Balan Ionel
  • An aparitie: 2012
  • ISBN: 978-606-583-305-0
  • Pagini: 210

Mărturie

 

         Citind rândurile colegului de generaţie Ionel Bălan, mă gândesc la soliditatea pregătirii intelectuale a absolvenţilor de liceu de altă dată, instituţie ce dădea elevilor apetitul pentru enciclopedism, spre înţelegerea globală, multiunghiulară a lumii.

         Aplecarea Domniei Sale către istorie pare o moştenire din acele timpuri ale formării cadrelor intelectuale, când investigaţia documentară, înţelegerea şi comentariul critic păreau instrumente de bază.

         Aş adăuga, mai apoi, anii formării militare, în care orelor de istorie li s-au adăugat cele ale ştiinţelor exacte dând astfel un plus de rigoare şi plăcere pentru concret şi direct.

         Desigur, absolvirea facultăţii de istorie a definit profilul intelectual al autorului, l-a certificat pentru activitatea de cercetare, i-a oferit instrumente  şi perspective moderne precum studiul monografic, etnologia, onomastica, toponimia, antropologia culturală.

         Mărturisesc, dragă cititorule, ca dascăl  de gazetărie de ceva vreme şi, în egală măsură, gazetar, că am fost efectiv fermecat de paginile ce conţin partea a II-a a cărţii: portretele celor care la oaste sau în diferite demnităţi au purtat cu mândrie în actele lor locul obârşiei, comuna Sărata.

         Domnul Ionel Bălan  notează emoţii, circumstanţe, portretizează cu tuşe sigure, descrie cu plăcerea celui ce redescoperă lumea cu ochii gazetarului.

         Sigur pe sine, Ionel Bălan ne oferă radiografia, când riguroasă – cercetarea monografică –, când emoţională  – personalităţile  ce-au marcat istoria comunei Sărata, radiografia sensibilă a unei lumi în tranziţie, între tumultul istoriei din care se întrupează înspre realitatea modernă a lumii noi ce se naşte.

         La mai multe lucrări, Ionel Bălan!

 

 

                                      Conf. univ. dr. Răduţ Bîlbîie

         Vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Istorie a Presei       

 

I.             Cuvânt înainte – predoslovie

 

Lucrarea de faţă este o încercare de a înfăţişa viaţa românilor din această parte de ţară, din timpuri imemoriale şi până în zilele noastre.

Fără pretenţii de studiu exhaustiv, am căutat să scot în evidenţă faptul că şi în aceste locuri s-au născut, au trăit şi mai trăiesc oameni de ispravă care au sfinţit locurile acestea binecuvântate de Dumnezeu. A te cunoaşte pe tine însuţi, a-ţi cunoaşte trecutul este mai mult decât o datorie, este o onoare şi o bucurie, o garanţie că peste cele petrecute nu se va aşterne praful uitării. Mi-am dorit ca această carte să fie vie, să trăiască prin personajele descrise, cărora am încercat să le pătrund profunzimea  sufletului.

De ce acest demers?

De unde acestă dorinţă de a cerceta documentele dela Arhivele Naţionaledin Bacău, de a intra în contact direct cu oficialităţile locale, cu întreprinzători privați, cu oameni în vârstă, cu preoți sau cu veterani de război, atâţia câţi mai sunt ?

Răspunsul la aceste întrebări derivă din pasiunea mea lăuntrică pentru istorie, pasiune cultivată încă de pe băncile Liceului militar, din faptul că rădăcinile mele sunt adânc înfipte în acest pământ.

 După mamă, Rozalia, mă trag din neamul Șărăneștilor și al Simoneștilor, neam care reprezintă aproape un sfert din populația satului Talpa.  Din partea tatălui, Cristea, arborele meu genealogic își trage seva de pe malul drept al Nistrului și din codrii voievodali ai Basarabiei, locuri pe care am avut ocazia să le vizitez de două ori, cu emoție în suflet. Prima dată, îmbrăcat în uniformă militară, aflându-mă în misiune. A doua oară, în calitate de nepot pentru rudele din zonă și de ghid pentru încântătoarea mea soție, Mia.

 Doar cel care nu a fost plecat mai mult timp departe de locurile natale, de țară, un înțelege emoția și tremurul sufletului celui înstrăinat, un poate traduce în vorbe foșnetul drapelului național, ce flutură maiestuos pe un cer…străin.   

   Am simţit că după ce am purtat uniforma militară mai bine de trei decenii, este datoria mea să umplu, atât cât mă pricep, acest gol din bibliotecile şi conştiinţa fiicelor şi fiilor acestor plaiuri.

Am căutat să descriu împrejurările istorice în care au trăit sărăţenii, bucuriile şi durerile lor, ceasurile lor de biruinţă şi ceasurile de restrişte, felul cum s-au gospodărit, dar mai ales cum au reuşit să reziste tuturor încercărilor la care au fost supuşi de vicisitudinile istoriei, mai îndepărtate sau recente.

Am scris această carte pentru toţi îndrăgostiţii de istorie, pentru cei care vor să cunoască viaţa înaintaşilor lor, români ortodocşi, români catolici, români de etnie maghiară (ceangăi), armeni sau evrei, împărtăşind laolată soarta bună sau soarta rea.

M-am străduit să înfăţişez adevărul probat cu documente istorice, convins fiind că numai adevărul durează.

Am considerat că susţinerea informaţiei cu ilustraţii, fotografii clasice, digitale, executate din elicopter, tabele sau studii periodice, toate acestea la un loc, vor spori interesul cititorilor şi în  special al tinerilor, de a consulta această lucrare .  

Mă adresez viitorimii, elevilor din această zonă, pe care permanent , cu diferite ocazii, i-am îndemnat să citească cât mai mult, să-şi respecte tradiţiile şi istoria.

Pentru cei care ar dori mai multe amănunte sau puncte de vedere, am adăugat la finalul lucrării bibliografia pe care am identificat-o şi am folosit-o.

Preocupări pentru cercetarea zonei au avut mai mulți intelectuali, pasionați de istorie. Îi menționez pe arheologul Viorel Căpitanu, care a efectuat săpături arheologice aici încă din anul 1958, stabilind vechimea localităţii la peste 6.000 de ani, pe istoricul Gheorghe Burlacu, care în anul1982 apublicat lucrarea: „Ocolul domnesc al Bacăului” şi nu în ultimul rând, pe istoricul Lăcrămioara Istina, în prezent directorul  Complexului Muzeal „Iulian Antonescu", care în anul 2004, în urma unui sondaj arheologic, a constatat existenţa în zona satului Bălţata a două aşezări străvechi, din perioada culturii Cucuteni.

Doresc să menţionez că un factor important în finalizarea acestei lucrări, a fost efortul depus de către membrii Asociaţiei Civitas Bacoviensis, în selectarea şi prelucrarea unor informaţii istorice referitoare la zona de vest a municipiului Bacău.

Pasionate de zona aflată în discuţie, au fost şi cadrele didactice care activau la şcolile din satele comunei.

În anul 1989, Mircea Bâlbâie, profesor la Școala numărul 1 din Sărata, întocmește o lucrare despre istoricul localității, aceasta contând pentru obținerea gradului I didactic.

 Profesorul de biologie Arvinte Aurel a studiat vegetaţia şi flora pădurii Sărata, publicând lucrarea, sub acelaşi titlu, în anul 1973. La începutul secolului al XX-lea, învăţătorul Vasile Rău a întocmit o monografie a şcolii din Sărata, care se găseştela ArhiveleStatului, în Bacău.

 Nu este mai puțin adevărat și faptul că cele mai bune cărți sunt făcute pe jumătate de către cititori. Pot spune că pentru o mai bună documentare am cules informațiile de la sursă, mergând din poartă-n poartă, începând cu funcționarii din primărie, directorul școlii, preoții celor două confesiuni, oamenii de afaceri, continuând cu bătrânii, cu veteranii de război și încheind cu oamenii simpli.

Desigur şi această carte, ca orice carte, v-a determina observaţii, schimburi de opinii,  păreri pro şi contra, mai ales în privinţa originii românilor din această parte de ţară.    

Aşteptând judecata cititorului, voi spune şi eu asemenea bătrânului Neculce: ”Cine va crede, bine va fi, iar cine nu va crede, iarăşi bine va fi , fieştecare cum îi va fi voia aşa va face.“ 1

 

                                                          Ionel BĂLAN

 

 

 

28 alte produse in aceeasi categorie:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte