Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Monografia Scolii "Stefan Cel Mare" si a comunei Zemes


Monografia Scolii "Stefan Cel Mare" si a comunei Zemes


0,00 lei cu TVA

Disponibilitate: Acest produs nu mai este în stoc

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00

        Toți avem o misiune pe Pământ. În fiecare ființă umană există o scânteie divină, puteri latente care se amplifică pe parcursul vieții.

       Educația este unul din factorii primordiali care face ca viața noastră să fie în armonie cu întreaga existență, iar aceasta, alături de spirit, inteligență și talent implică multă înțelepciune, cunoaștere, perseverență, pasiune și dragoste.

       De-a lungul timpului, școala din Zemeș, prin activitatea cadrelor didactice a transformat, înfrumusețat și înnobilat aceste locuri, obținând performanță și valori.

       Cadrele didactice au realizat din școala noastră o unitate de prestigiu care concepe educația în spiritul respectului față de valorile universale.

       Școala din Zemeș a fost și va rămâne, o mare familie pentru dascăli și pentru elevi.

Autorii

Pentru comenzi:

Lucian Darlau

gsm - 0745619040

e-mail: lucian.darlau@gmail com


PREFAȚĂ

 

 

         Într-o lume globalizată, în care distanțele dispar, cu mijloace de socializare virtuale ce lasă tot mai puțin timp pentru contacte umane directe ori reflecții asupra trecutului și a propriei identități, a scrie o monografie dedicată scolii constituie nu numai un demers benefic pentru memoria colectivă a localității și a tinerei generații, ci și o pledoarie în favoarea ideii de educație, instruire, formare în spiritul adevăratelor valori intelectuale și morale. Este meritul autorilor, profesori cu vocație și dragoste pentru oameni și locuri, de a-și fi consacrat timp și energie pentru aducerea la lumină, într-un material foarte bine documentat științific, a evoluției învățământului primar și gimnazial pe Valea Tazlăului Sărat, actuala comună Zemeș.

Debutul învățământului primar, pe Valea Tazlăului Sărat, a avut loc în perioada binecuvântată a ministeriatului lui Spiru Haret, care a pus bazele generalizării învățământului în România, chiar dacă atunci, ca și mai târziu, mijloacele materiale erau insuficiente. Multe scoli, din mediul rural, s-au înființat în acea perioadă pornind de la „o cameră, un învățător, o hartă și un steag“. La acestea se adăuga mult entuziasm și dăruire, cum s-a întâmplat și în cazul primei școli din satul Tazlăul Sărat (actual Zemeș), care la înființare, în 1895, a avut ca învățător pe preotul satului, Neculai Comănescu.

În primii 23 de ani ai secolului XX, activitatea de învățământ din această localitate a fost legată de personalitatea puternică și luminoasă a Ioanei (Catalinei) Gheorghiu-Budu (căsătorită Dârlău).

 La înființare, școala a funcționat cu un număr de 28 de elevi, din care 26 elevi în clasa I, iar 2 elevi în clasa a II-a. În anul centenarului, această școală avea  341 de elevi (193 în cursul primar și 148 în cursul gimnazial). Între timp, au fost înființate școli în satele: Bolătău (1927) și Pietrosu (1946).

Evoluția numărului de elevi și a unităților școlare constituie numai un aspect al modului în care s-a dezvoltat învățământul în comuna Zemeș. Monografia abordează acest proces în întreaga sa complexitate, oferă informații exacte și complete referitoare la corpul didactic, baza materială, planurile de învățământ, activitățile complementare, implicarea în viața comunității etc.  Cifrele și datele sunt completate cu o analiză a atitudinii față de școală, în diferite perioade, cu identificarea cauzelor care au împiedicat transpunerea în practică a obligativității învățământului primar, legiferat la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Se înțelege că nu poate fi analizată și interpretată evoluția școlii făcându-se abstracție de cadrul geografic și natural sau de specificul vieții social-economice a localității. De aceea, autorii au sesizat această interdependență, lărgind aria de interes la întreaga zonă a Văii Tazlăului Sărat, pe care o prezintă într-un studiu monografic amplu, bazat pe prelucrarea unui bogat material documentar, cu referiri la condițiile fizico-geografice, reperele  istorice, instituțiile și personalitățile existente.

Un spațiu generos și o atenție specială sunt acordate principalei bogății care a stat la baza progresului economic al zonei – petrolul.

Pe Valea Tazlăului Sărat, petrolul a existat dintotdeauna, izvora din pământ și era adunat cu cârpe sau cu diferite vase. Apoi, timp de mai multe secole,  extragerea petrolului era realizată prin gropi, băi sau fântâni. Săparea puțurilor la adâncimi de 80-200 m, în scopul scoaterii păcurii la suprafață, a constituit un pas înainte, aceasta coexistând timp îndelungat cu tehnologia modernă de extragere prin sonde, cu acționare electrică. După cel de al Doilea Război Mondial, petrolul a fost dirijat spre URSS pentru achitarea datoriilor de război, până în 1956, ca apoi să fie exploatat pentru a alimenta industria energofagă a României socialiste, folosind cele mai moderne tehnologii. Acestea au mărit spectaculos producția de petrol, dar au fost și cauza unor fenomene  cu efecte dezastruoase asupra mediului. Alunecări de teren fără precedent au afectat gospodării  și sedii de instituții, una din victimele unui asemenea fenomen fiind și cel mai vechi local al școlii din Zemeș. Imaginile pe care le oferă monografia sunt de-a dreptul cutremurătoare. La acestea se adaugă batalele cu reziduuri petroliere și diverse instalații dezafectate, care afectează și în prezent solul, nu numai la suprafață, reducând aria de pajiști și pășuni, ci și în profunzime, ajungând până la pânza freatică.

După 1990 industria petrolului continuă să fie prezentă în viața comunității, într-adevăr la parametri mult mai reduși, dar asociată cu o preocupare pentru  protejarea mediului și a peisajului, atât de maltratat în trecut.

Toate aceste informații referitoare la Școala „Ștefan cel Mare“ din Zemeș și la comuna căreia îi aparține,  reflectate în mod deosebit prin date exacte și cifre statistice, constituie un material de real interes științific. Lucrarea ar fi fost mai greu accesibilă publicului larg, dacă nu ar fi fost însoțită de un bogat și interesant material ilustrativ, care include, de la figurile dascălilor care s-au dedicat slujirii acestui așezământ și ale primilor elevi, la imagini care ilustrează tehnologia de extracție a petrolului pornind de la puțuri și până la instalațiile moderne de astăzi.

În final, consider că se cuvine menționată frecvența numelui Dârlău care apare în cuprinsul acestei monografii. Învățători, câțiva directori și numeroși profesori, dar și persoane implicate în viața comunității sau personalități care fac cinste locului din care au plecat, sunt purtătorii acestui nume, aparțin acestei familii, ca și autorii acestei minunate lucrări, o adevărată punte între generații, construită cu inteligență și vocație de cercetător. Personal, mărturisesc că încerc un sentiment de mândrie pentru faptul că pe linie maternă sunt o descendentă a acestei familii și am o relație apropiată, nu numai de rudenie, cu autorii, care într-o lume  orientată aproape în exclusivitate spre aspectele materiale, au înțeles că este cu adevărat important numai ce reușești să faci pentru ceilalți.  

 

 

Iași, decembrie 2012                                                                                 Prof. dr. ing.  Irina Bliuc,

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași


28 alte produse in aceeasi categorie:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte