Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Mixul de marketing si marketing ecologic


Mixul de marketing si marketing ecologic


18,90 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00

       Marketingul pro-dezvoltare durabilă reprezintă cadrul de referinţă în care se înscrie şi lucrarea Mixul de marketing și marketing ecologic, ce se concentrează asupra dezvoltării marketingului ecologic în mediul de afaceri. Un astfel de subiect solicită o amplă şi temeinică documentare asupra stadiului cunoaşterii  la nivel internaţional şi autohton. Pentru tematica lucrării este relevantă abordarea în profunzime a mixului de marketing,  ca principal instrument  al marketerului pentru implementarea strategiilor și suport pentru dezvoltarea marketingului ecologic. Prin ecologizarea mixului de marketing, scopul organizaţiilor este de a reduce efectele negative asupra mediului. Importanţa fiecărei componente a mixului în asigurarea succesului unei afaceri ecologice permite autoarei să reliefeze ceea ce este specific pentru fiecare atribut de natură să  contribuie la declanşarea si mentinerea sustenabila a cererii.

Primul și cel mai de bază considerent de marketing este produsul, reușita organizaţiilor pe piaţă depinzȃnd foarte mult de felul în care acestea știu să își gestioneze mărcile și în ansamblu oferta de produse. Marketerii trebuie să aibă în vedere pentru proiectarea produsului ecologic ca obiectiv important reducerea poluării, consumului de resurse și sporirea conservării resurselor limitate. Făcȃnd o analiză a punctelor de vedere ale diferiţilor autori referitor la atribuirea calificativului de “ecologic” produsului, autoarea concluzionează că acesta trebuie să îndeplinească patru condiţii: satisfacerea nevoilor consumatorilor, siguranţă pentru sănătatea acestora, a angajaţilor, a societăţii și a mediului, acceptare socială, sustenabilitatea (în termeni de consum de resurse și generării de poluanţi). Dovada organizaţiilor în faţa consumatorilor, că au preocupări pentru mediu, este tocmai faptul că nu mai produc bunuri cu impact negativ asupra mediului, ci practică modificarea produselor existente, pentru a respecta cerinţele ecologice pe întreg ciclul de viaţă, realizează noi produse și servicii atasate vanzarii conform acestor cerinţe, necesităţilor consumatorilor etc.

Al doilea instrument important al mixului de marketing este preţul. Pentru că realizarea produsului, comunicarea-promovarea și o distribuţie eficienta si eficace sunt demersuri care asigură fructificarea succesului unei organizaţii, stabilirea eficace a preţului, așa cum spune și Philip Koler, este recolta. Sunt examinaţi factorii de influenţă în determinarea deciziei de stabilire a preţului ecologic, precum și strategiile de preţ utilizate de organizaţii pentru a reuși să-și vândă produsele. Stabilirea preţului este o decizie destul de dificilă, mai ales în marketingul ecologic, având în vedere că în primul rând trebuie determinat costul real al produsului (limita inferioară), și în al doilea rând, estimată disponibilitatea consumatorilor ţintă de a plăti un preţ mare (limita superioară). Percepţia preţului rămâne o barieră importantă în a fi mai ecologic, darcompaniile inteligente vor fructifica aspectul ecologic ca o modalitate de realizare de valoare atȃt pentru ele cȃt și pentru consumator, deoarece cei mai mulţi respondenţi afirmă că sustenabilitatea costă mai mult, dar este în același timp o oportunitate reală care trebuie și merită valorificată.

Doarece organizaţiile lucrează rar singure atunci cȃnd aduc valoare clienţilor, cele mai multe fiind doar o verigă în cadrul canalului, succesul lor depinde nu numai de cȃt de bine își îndeplinesc sarcinuile ci și de cȃt de bine concurează întregul canal de marketing cu canalele concurente. Sunt abordate aspecte legate de natura canalelor de distribuţie, proiectarea și gestionarea relaţiilor interne în canalul de distribuţie. Este menţionată de către autoare, ca soluţie acceptabilă pentru mediu, o varianta care să încorporeze filosofia „de la leagăn la mormânt” și care să evite eventuale neconcordanţe, pentru a crea un canal ca un întreg (un flux circular). Este astfel examinată logistica ecologică (prin luarea în considerare a aspectelor de mediu, activităţilor specifice de recuperare, refolosire și reciclare a unor componente ale produsului scos din utilizare, de recuperare a ambalajului și returnare la producător în scopul refolosirii sau reintroducerii în fabricaţie), intermediarii importanţi din cadrul canalului de distribuţie ecologică (detailiștii și angrosiștii).

Problema comunicării–promovării de marketing ecologic este privită integrat, cu efecte benefice atât asupra mediului cât şi asupra organizaţiei ce o promovează. Aceasta nu este doar un instrument specific mixului de marketing ecologic, ci mai degrabă un ansamblu de instrumente (publicitate, vânzare personală, promovarea propriu-zisă a vânzărilor și relaţii publice), pe care organizaţiile le coordonează cu atenţie cu scopul de a oferi clienţilor un mesaj clar, consecvent, convingator și onest, referitor la propriile activităţi și produse, educare și conștientizare socială și ambientală,pentru a poziționa organizația deasupra competitorilor săi, prin proiectarea în mintea clientilor a unei imagini de organizaţie responsabilă faţă de mediu, cu efect pozitiv asupra vânzărilor, inclusiv prin  inocularea unei culturi, atitudini sustenabile.

 

 

Cluj-Napoca, 17.01.2013                                                                  Prof.dr. ing., ec. Laura Bacali

                                                                                Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de Construcţii de Mașini

 

 

28 alte produse in aceeasi categorie:

Clientii care au cumparat acest produs au mai cumparat si:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte